Senátní volby 2018 – Miroslav Šafář

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Sám jsem držitelem zbrojního průkazu a proto si myslím, že každý člověk má právo na držení zbraně za účelem ochrany sebe sama, své rodiny a majetku, obzvláště v době řízené migrace a hrozící finanční krize, která dle všeho dorazí v letech 2020-22 a nastanou divoké časy. Každý plátce daní a bezúhonný člověk musí mít právo vlastnit zbraň!

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazovala?

V Ústavě ČR by toto právo držení zbraně mělo být potvrzeno zákonem, pro všechny plátce daní a bezúhonné lidi, podobně jako je to uvedeno v 2. dodatku Ústavy USA. To vše je o zástupcích ČR na těchto jednáních, ti by měli tvrdě obhajovat pozice, jež jsou v zájmu občanů ČR, že mnohdy konají zcela opačně je smutnou pravdou, snad budeme schopni si vyjednat výjimku.

Mohly by vzniknout spolky Městských hlídek, či Národní Gardy, které by se rekrutovaly z prověřených a občansky spolehlivých lidí, bývalých vojáků, policistů, sportovců a dalších dobrovolníků, kteří by splnili požadavky pro tuto činnost.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Každý agresor, zloděj a násilník si musí uvědomit, že může tvrdě narazit a tzv. tahat za kratší provaz, lidé se musejí ve svých obydlích a místech kde žijí cítit bezpečně a všichni víme, že Policie zasahuje většinou až -ex post, proto musí každý uchopit obranu za sebe sama, rodinu, majetek a blízké okolí, do svých rukou a musí to být ošetřeno vstřícným zákonem.

Co dalšího byste ráda členům a příznivcům naší Asociace sdělil?