Senátní volby 2018 – Miroslav Křeček

Pro nedostatek času Vám na Vaše dotazy odpovím takto jednoduše, pokud Vám to nebude vadit. Již 22 let jsem držitelem zbrojního průkazu, mám vojenský i policejní výcvik, mám zbraně, s kterými chodím pravidelně trénovat na střelnici. Podílím se na sběru podpisů na petici, podporované SPD, proti této směrnici. Zúčastnil jsem se demonstrace na Václavském náměstí společně s myslivci, sportovními střelci a dalšími držiteli legálních zbraní. Sešlo se nás tam asi 300. Poté jsme uspořádali pochod k sídlu Evropské komise do Jungmanovy ulice, kde jsme chtěli předat protest, avšak nebyli jsme přijati. V tomto duchu se budou odvíjet i mé odpovědi.

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Proti zvůli státu je možno se chránit pouze demokraticky, to je volbou těch správných politických stran, následně tvorbou příslušných zákonů a jejich schválením jak v PS, tak v Senátu. Dalším nástrojem je referendum, jako nejvyšší forma demokracie, kdy občan přímo může rozhodovat o důležitých otázkách. Zákon o všeobecném referendu jsme jako SPD předložili v PS a čeká na druhé čtení.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Zbraňová směrnice je naprosto zbytečná, české zákony jsou v tomto ohledu dostačující a jedny z nejlepších v Evropě. Je tomu tak jako se směrnicí GDPR, kterou jsme nepotřebovali, je předimenzovaná a s nesmyslnými sankcemi. Pokud je mi známo, bylo-li by právo na držení zbraně zakotveno v ústavě, pak by se jakékoliv rozhodnutí bruselských byrokratů patrně tohoto zákona nedotýkalo. Shodou okolností se bude příští týden v PS jednat o této směrnici.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Slušný a bezúhonný občan musí mít právo bránit sebe, svou rodinu a svůj majetek přiměřeným, avšak odpovídajícím způsobem proti vrahům, násilníkům a zlodějům. Například obrana proti útočníkovi s nožem se střelnou zbraní by měla být považována za odpovídající – podle mého názoru. Avšak vždy je třeba každý případ posuzovat individuálně. Taktéž slabší pohlaví, myslím tím ženy, by mělo mít při obraně zohledněnu přiměřenou obranu jiným způsobem. Protože proti silnějšímu a daleko většímu pachateli se nemá šanci ubránit. Ovšem i zde se každý případ musí řešit individuálně. Plně podporuji myšlenku pana prezidenta, že kdyby při teroristických útocích ve Francii se našel jediný občan s legálně drženou zbraní a zastřelil útočníka se samopalem, bylo by obětí daleko méně. Podle mých informací má zbraňová směrnice zasáhnout myslivce, sportovní střelce a další slušné lidi, kteří složili náročnou zkoušku na získání zbrojního průkazu a je naprosto skandální jim do jejich práv zasahovat. Údajně se mají registrovat i plynové pistole, historické zbraně a původně měly být znehodnoceny i muzeální kusy zbraní uložené v depozitech. Což se opět vymyká logice.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

My v SPD jsme zásadně proti diktátu Bruselu a jejím nesmyslným výplodům. Chceme suverénní Českou republiku a stav EU takový, do jakého jsme vstupovali anebo chceme vyhlásit referendum o vystoupení z EU a zavést spolupráci nezávislých a suverénních států, spolupracujících na 4 principech: volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, bez dalšího diktátu kohokoliv. Totality jsme si užili dost a nyní chceme opravdovou svobodu a demokracii. V Senátu, pokud budu zvolen, budu vždy hlasovat podle politického programu SPD a zdravého selského rozumu.