Senátní volby 2018 – Miroslav Koňařík

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Podle Ústavy ČR z roku 1992, která nabyla účinnost 1. ledna 1993 je právní stát založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv a svobod. Ochrana občana ze zákona je dostatečná, samozřejmě jde o to, aby cesta k napravení  případného nepráví ze strany státu nebyla zbytečně složitá a právo občana bylo snadno vymahatelné.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Držení zbraně ano, ale za splnění zákonných podmínek pro držení zbraně. Pokud mám správné informace, tak směrnici „Evropského parlamentu a Rady EU 2017/853 ze dne 17.května 2017“ naše politická reprezentace nestačila přijmout a hrozí ČR sankce. Myslím si, že pokud by se jednalo o potlačení možnosti pořízení zbraní pro teroristické útoky, která směrnice upravuje, tak tomu bych rozuměl, ale zcela zbytečný se jeví zákaz používání zbraní na slepé náboje, popřípadě doplňování nábojnic třeba členy mysliveckých sdružení a jiných spolků. S tím bych nesouhlasil. Nemyslím si však, že by bylo nutné vtělení práva držení zbraně přímo do Ústavy ČR.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

V případě nezákonného vniknutí do nemovitosti násilím, popřípadě překonáním technické překážky by mělo být právo na straně občana, který chrání svou nemovitost a svůj život a neměl by složitě prokazovat přiměřenost ochrany.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?