Senátní volby 2018 – Miloslav Balatka

Velmi děkuji za Váš zájem, ale problematika není jednoduchá a prostudování a posouzení všech relevantních zdrojů je na delší dobu, na což vzhledem k probíhající kampani bohužel nezbývá čas.

Mohu odpovědět jenom na Váš první obecný dotaz:

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Svoboda jednotlivce je ohrožena vždy, i když to tak na první pohled nemusí vypadat, a je důležité jí hájit. Na osobní svobodě stojí celý právní stát a demokratická společnost. Tím pádem může být jakékoli omezení osobní svobody současně také ohrožení právního státu a je vždy potřeba pečlivě posoudit všechny okolnosti. I s ohledem na to, co pravil anglický filosof John Stuart Mill: „Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.“

Ještě jednou děkuji za Váš zájem a přeji pěkný den.