Senátní volby 2018 – Milan Obdržálek

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Ochranu negativních práv a svobod považuje Hnutí SPD za zcela zásadní úkol v rámci své politické činnosti. Uvědomujeme si, že pozitivní práva (na rozdíl od negativně vymezených práv) jsou v konfliktu samy se sebou – i s realitou. Ne náhodou má naše hnutí ve svém názvu pojem SVOBODA.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Zásadně nesouhlasím s návrhem Evropské komise na omezení legálního držení zbraní občany pod záminkou hrozby terorismu. Jako senátor bych podpořil jakýkoliv návrh, který by zabránil účelovému odzbrojování občanů ČR. Podpořil bych i návrh na vtělení práva držení zbraně přímo do ústavy ČR.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Souhlasím s návrhem vaší asociace o úpravu právního řádu o tzv. castle doctrine. Na ochranu majetku nám dává právo naše ústava a ta je nadřazená jakémukoli zákonu. Nálezy našich soudů však v poslední době (v souladu probruselskou propagandou) se snaží mnohem více chránit práva zločince před právem slušného občana. Důvod je zcela nepochybný. Je potřeba připravit naše občany na postupný přísun velkého množství nelegálních imigrantů, kteří nebudou mít problém ani s návštěvou našich
obydlí.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Členům a příznivcům vaší Asociace bych rád sdělil, že nejlepší volbou
jak dosáhnout naplnění vašich cílů je podpora hnutí SPD v nadcházejících
senátních a komunálních volbách.