Senátní volby 2018 – Martin Červíček

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Myslím, že v tomto ohledu je chybou, že se Česká republika neodhodlala dříve podat žalobu k Evropskému soudu proti úpravě práv, které vzešly ze strany EU.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Současná právní úprava v legislativě České republiky je správná a odpovídá tomu, do jaké míry by měl mít stát kontrolu nad tím, kdo je držitelem zbraně. Proto nepovažuji za šťastné řešit hloupou směrnici vtělením práva držet zbraň přímo do ústavy alespoň podle úpravy, která byla do současné doby projednávaná. Ale je třeba, aby ale stát následně v rámci svých možností důsledné kontroly nad tím, kdo zbraň drží, nekladl další překážky již oprávněným držitelům. Pokud budeme neúspěšní u Evropského soudu je potřeba využít i ústavní právo, ale trochu jinou úpravou.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Myslím, že zde je zásadní správný výklad zákona v každé konkrétní situaci. To znamená správně rozlišit, kdy jde opravdu o nepřiměřenou obranu a kdy jde naopak o stav krajní nouze a užité prostředky byly užity adekvátně. Bohužel v současné době se v naší zemi stává, že stát adekvátnost obrany v kontextu konkrétní situace nepotvrdí a to je třeba změnit.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Zmiňovanou problematikou se i s ohledem na svou předešlou mnohaletou profesi zabývám také v současnosti. Je to velmi obsáhlé téma, ke kterému nelze dát jednoduchá stanoviska. Proto uvedené odpovědi považujte, prosím, opravdu za velmi zkratkovité. Nabízím – v případě Vašeho zájmu – osobní setkání k tomuto tématu. V rámci širšího prostoru bude možné se nejenom k uvedeným konkrétním dotazům vrátit, ale možná je doplnit komentářem i k souvisejícím oblastem.