Senátní volby 2018 – Lucie Zajícová

Na jednotlivé otázky neodpověděla
Dovolila bych si však na všechny Vaše otázky odpovědět „hromadně“, protože otázku Svobody – resp. NEsvobody, aktuálně plíživě, a ne na první pohled evidentně přítomné v naší zemi, považuji za důsledek našeho právního pořádku – Ústavního Zákona – tedy naší Ústavy, platné od roku 1993…
Jsem zastáncem přirozeného Práva na Svobodu pro každého člověka, a tedy i práva každého člověka si svoji svobodu chránit a bránit všemi dostupnými prostředky.

To je také důvodem, proč se vůbec této volby do Senátu účastním:

Chci změnit kolonizační čl. 10 v naší aktuální Ústavě, který říká,

že NAŠÍ ÚSTAVĚ, ZÁKONŮM, PŘEDPISŮM A NORMÁM, jsou NADŘÍZENÉ  VŠECHNY ratifikované

Mezinárodní smlouvy – tedy nejenom smlouvy s EU a NATO, ale i všechny ostatní, a to znamená, že naše země nemá aktuálně vůbec Svobodu a Suverenitu Rozhodování!

Činnost zákonodárců se tedy tímto omezuje, de facto, pouze na „implementaci“ cizích nařízení a směrnic z Bruselu i odjinud – mačkání „yes“ tlačítek v PSP ČR. Tato situace zasahuje do našich životů v mnoha dalších, neméně důležitých otázkách, a v mnohem větší míře, než by se na první pohled zdálo.

Tuto situaci považuji  za velmi nebezpečnou pro naši zemi, i pro další naši budoucnost,

a nepřípustnou pro všechny lidi v naší zemi, kteří chtějí žít svůj život svobodně a zodpovědně.

Jako občan nemám totiž  vůbec žádnou možnost tuto situaci změnit – nemohu ani podat žádný návrh na změnu zákona – ani jako podnět pro nějaké Parlamentní, či Komisní jednání.

Jako Senátor však pak mohu návrh zákona podat, vyvolat veřejnou senátní debatu, a snažit se tuto skutečnost (čl. 10. v naší Ústavě) změnit tak, aby z pro naši Republiku maximálně nevýhodného zákonného opatření, se stal pro naše národní zájmy, a pro nás všechny občany ČR naopak výhodným.

Proto také vstupuji do veřejného prostoru – chci zrušit Článek 10. ÚZ.

Chci obnovit faktickou a přirozenou  SVOBODU a SUVERENITU naší země i nás všech.

Spojme naše síly – pomozte mi, prosím, v tomto mém úsilí, a  volte do Senátu ve VO 59 – Brno město, číslo  „9“.