Senátní volby 2018 – Lucie Orgoníková

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Negativní právo, tj. právo ve prospěch svobody jednotlivce do kterého nesmí zasahovat stát a pozitivní právo, tj. právo, které stát zajišťuje, tvoří pomyslnou hranici mezi svobodou a nesvobodou. Dějiny každé země formovaly po desetiletí, století nebo tisíciletí své obyvatele. Proto každá země, každý stát a každá národnost vnímá hranici mezi pozitivním a negativním právem jinde. To, co je standardem v jedné zemi může být nepřijatelné v zemi jiné. Budu vždy hájit práva jednotlivce, jeho osobní svobodu, která ovšem nesmí způsobovat nesvobodu někoho druhého. Věřím, že budeme-li používat zdravý selský rozum a budeme-li dostatečně sebevědomí, tu správnou hranici nalezneme.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Česká republika má velmi přísně a pečlivě zpracovány veškeré zákony, které se zabývají tzv. nabýváním zbraní. Chcete-li získat zbrojní průkaz, musíte být zdravotně, osobnostně a odborně způsobilí. Ne každý zájemce o zbrojní průkaz tyto požadavky splňuje, ne každý zájemce na zbrojí průkaz dosáhne. Systém evidence a periodické kontroly zbraní na příslušných odborech Policie ČR je také velmi propracovaný. Domnívám se, že není nutné do stávajícího systému zavedeného v naší zemi jakkoliv zasahovat.

Ze směrnice Evropského parlamentu bych přijala body pozitivní, např. když někdo nezíská zbrojní průkaz v jedné zemi, mělo by toto rozhodnutí platit pro celou EU, tzn. dotyčný nemůže přejet do jiné země a tam zbrojní průkaz získat. Na druhou stranu – který terorista žádá o zbrojní průkaz? Žádný! Jak vůbec směrnice bojuje proti nelegálnímu obchodu, černému trhu se zbraněmi? Nijak! Jsem proti jakémukoli zásahu do zákonů omezující stávající systém nabývání a držení zbraní.  Naše zákony znají institut nutné obrany a krajní nouze. Vtělení do ústavy by mělo právní dopady. Nejsme v USA, kde je toto zvykem. Ale pokud by to byla cesta jak zbraně zachovat, tak jsem pro.

Nejjednodušší řešením je odmítnutí, tj. říci směrnici jednoznačné NE a ne hledání způsobu, jak ji obejít a ohýbat naše zákony.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Myslím, že je nutné vyslat jasný signál všem potencionálním pachatelům trestné činnosti, že reakce přepadených může být daleko tvrdší, a že se jim loupit, přepadávat atd. nevyplatí. Je nepřijatelné, aby kdokoli loupil v bytě se spícími majiteli, protože si je jistý, že mu stejně nemohou nic udělat. Musí si být vědomi toho, že tuto troufalost mohou tvrdě zaplatit.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Je důležité pojmenovat skutečné problémy a nepřátele naší společnosti. Musíme být dostatečné sebevědomí v prosazování zákonů, které jsou pro naši společnost nejlepší, a to bez ohledu na to, že to právě nemusí být politicky korektní. Já sama budu vždy hájit zájmy občanů České republiky!