Senátní volby 2018 – Libor Michálek

Vámi dotazovanou problematiku považuji za velmi důležitou, sám jsem v této věci prováděl minulý rok na sociálních sítích rozsáhlý průzkum.

V prosinci minulého roku jsem podpořil ústavní zákon o bezpečnosti, bohužel počet 28 PRO nebyl při qóru 36 dostatečný. Podrobné informace k hlasování jsou na přiloženém odkaze:

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=17145&O=11

V případě, že mandát obhájím a bude znovu předložen návrh v obdobném znění, podpořím jej. K Vaším jednotlivým dotazům doplňuji:

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Právo na držení zbraně považuji za důležité.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Uvedené právo nemusí být nutně v Ústavě, postačí úprava v Listině základních práv a svobod nebo v ústavním zákoně (viz např. zákon o bezpečnosti)

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

V oblasti zajištění bezpečnosti obydlí nejsem odborníkem, v případě svého zvolení bych si nechal zpracovat analýzu řešení této problematiky v ostatních zemích EU

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Otázce zajištění bezpečnosti státu se věnuji ve své právě vydávané knize „Nová šance pro druhé století naší republiky“. Uvítám, když se Vaši členové s touto knihou seznámí.