Senátní volby 2018 – Josef Ťulpík

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Celý život jsem zvyklý spoléhat se především sám na sebe. Zažil jsem dobu, kdy měl stát tendenci řídit každý lidský krok, a proto jsem zastáncem co nejširší lidské svobody.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazovala?

Právo na držení zbraně považuji za zásadní. Podmínkou je samozřejmě splnění všech zákonných podmínek včetně zdravotní a odborné způsobilosti a spolehlivost občana. Zda budete toto právo zakotveno přímo v Ústavě České republiky nebo řešeno zákonem, nepovažuji za klíčové.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Zákon musí chránit především oběti, nikoliv pachatele. Pachatel se může na svůj trestný čin desítky hodin připravovat, soudce, který situaci následně posuzuje, se může rovněž rozmýšlet desítky hodin. Oběti ovšem mají na rozhodnutí často jen sekundy. Právo by mělo být jednoznačně na jejich straně.

Co dalšího byste ráda členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Rád bych vám touto cestou garantoval, že v případě svého zvolení budu otevřený dialogu. Považuji za samozřejmost, že se v případě vašeho zájmu setkáme, nejlépe na půdě samotného Senátu, a já budu pozorně naslouchat všem argumentům, které k dané věci shromáždíte.