Senátní volby 2018 – Josef Nos

Na jednotlivá témata (otázky) neodpověděl-

Občasná zvůle státu se pomalu ale jistě stává setrvalou a neustále narůstající. Tato je živena nejen zevnitř, ale i z ciziny působením zločinecké, gangsterské EU zabývající se obchodem s lidmi.

Pokud chce výše zmíněná mafiánská organizace i nadále existovat, musí ve vlastním zájmu odzbrojovat občany jí obsazeného území Evropy. My, obyvatelé Evropy, nesmíme však nikdy na toto vydírání, zotročování a znásilňování přistoupit.

Všichni, kdo si dovolili se agresivnímu, útočnému jednání bránit, byli a jsou pronásledováni, šikanováni, dehonestováni, špiněni a vláčeni po různých gangsterských soudech, kde rozhodují o vině psychopati a psychopatky. Přičemž se těchto honů na oběti bestiality účastí i média zcela ovládaná samotnými bestiemi. Toto se musí radikálně změnit!

Právo nosit a použít zbraň na ochranu osob a majetku musí být včleněno do ústavy.
Ústava bez tohoto základního práva je jen cárem papíru.