Senátní volby 2018 – Josef Dobeš

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Bytostně jsem proti omezování svobody jednotlivců. Několik let na nás útočí jen „technické směrnice“ , kterými  „dáváme do souladu“  naši legislativu s tou evropskou a pak občan zjistí, jak najednou ztrácí suverenitu a svobodu. Posledním „výdobytkem“ je GDPR. Včera jsem dostal mail od třídní učitelky mého syna, že děti budou mít v žákovských knížkách jen křestní jméno. Příjmení je již citlivý údaj a tak v žádném případě neuvádět… . Hrůza. Just jsem doplnil příjmení, datum narození. Mně nikdo nebude mého syna omezovat na jméno, později číslo…

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Souhlasím, že naše pravidla pro držení zbraně jsou vyvážená a vcelku přísná. Jsem psycholog a je mi známa psychodiagnostika, kterou každý držitel zbraně  musí projít. Mít možnost držet zbraň za těchto podmínek je správné a nemám nic proti tomu, aby to bylo zakotveno v Ústavě ČR. Co dělat s evropskou směrnicí – pokud je šance jí anulovat – budu toto v Senátu prosazovat a podporovat. Je velmi nebezpečné omezovat držení zbraní, když kousek od nás je smrtelné nebezpečí, které představují neidentifikovatelní  islámští teroristé.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Zvýhodnění bránícího se občana je na místě. V minulosti soudy velmi obtížně posuzovaly přiměřenou obranu a často byl bránící se člověk znovu trestán. Proto podporuji úpravu.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Kandiduji jako nezávislý kandidát. To je pro mě zásadní. Budu se řídit svým nejlepším vědomím a hlavně svým svědomím, které mně nebude pokřivovat  názor šéfa strany či grémia. Nikdy jsem tohle nedělal. Jen připomenu pro někoho úsměvnou historku, kdy jsem hájil svého podřízeného pana Ladislava Bátoru na MŠMT proti TOP 09 včele s panem Schwarzenbergem. Dostal nálepku nacionalista. Přitom to byl zásadový a konzervativní úředník. Tehdy málem padla vláda, ale pana Bátoru jsem nepropustil. Bylo by to proti mému svědomí. Napsal jsem,že to byla úsměvná vzpomínka. Ano, nebýt vážného onkologického onemocnění mého bývalého podřízeného. Nepochybně k tomu přispěl mediální lynč.

Navzdory své nezávislosti, jsem velmi čitelný. Jsem konzervativní člověk, který je hrdý na to, že je Čech.