Senátní volby 2018 – Jiří Witzany

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Kandiduji do Senátu ČR (obvod 23 – Praha 8) za liberálně-demokratickou stranu SNK Evropští demokraté a s podporou několika konzervativních stran (Konzervativní strana, KAN a Koruna česká), pro něž, stejně tak, jako pro mne, je ochrana svobod vymezených jasně danými pravidly pochopitelně naprosto zásadní.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Současnou regulaci držení zbraní v ČR považuji za přiměřenou a nedomnívám se, že je právo na držení zbraní nutné vtělit do ústavy, a to zejména z důvodu konzervativního přístupu k jakýmkoliv zásahům do naší ústavy. Rozumím i kritikům volnějšího přístupu ke zbraním,
podle nichž svoboda jedněch končí tam, kde začíná svoboda druhých a příliš liberální pravidla držení zbraní vedou k ohrožení nevinných občanů, dětí i studentů všech stupňů škol, jak bohužel ukazuje řada tragédií v USA. Takové tragédie jsou u nás naštěstí zcela výjimečné, a
proto bych stávající přístup ani neliberalizoval, ani nezpřísňoval. Pro uvedenou směrnici bych nehlasoval, jsme však členy EU a většinové rozhodnutí demokraticky zvoleného Evropského parlamentu bychom však respektovat, i když pro něj naši zástupci nehlasovali, pokud nebude zrušeno Evropským soudem.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Souhlasím s názorem, že právo na ochranu soukromí a domova musí mít jednoznačnou přednost před ochranou osob, které do bytu nebo domu vniknou násilím. V tomto smyslu je třeba změnit legislativu i soudní praxi.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Děkuji za Vaše aktivity ve prospěch ochrany občanských svobod a práv. Braňme společně ústavní systém a demokratické instituce, které nám garantují naše občanská práva a svobody. Nezapomínejme, že naše země byla vždy součástí Západu, kterému jsou tyto hodnoty vlastní, ne Východu, kterému jsou naopak cizí. Usilujme proto společně o trvalé ukotvení v euroatlantickém politickém i ekonomickém společenství!