Senátní volby 2018 – Jaroslav Zahrádka

Rád bych vám podal co nejpřesnější a nejkonkrétnější odpovědi na vaše dotazy.

Problematika, na kterou chcete znát mé názory, je však tak závažná a komplikovaná, že vyžaduje zodpovědný přístup a detailní studium příslušných právních norem. Omlouvám se, ale v současné fázi horké volební kampaně bohužel tohoto nejsem schopen. Věřím, že to chápete.

Zůstanu tedy pouze u obecného vyjádření, že celoživotně prosazuji liberálně konzervativní hodnoty. Např. ochrana a nedotknutelnost soukromého vlastnictví je pro mne prioritou. Na druhou stranu se však chci vyhnout nezodpovědnému a populistickému řešení tak závažné problematiky, jako je nastavení podmínek pro držení a okolnostech legálního používání střelných zbraní.

Pokud budu zvolen senátorem, budu se touto problematikou zabývat tak, abych mohl kompetentně rozhodovat o výše uvedených záležitostech.