Senátní volby 2018 – Jaroslav Novák

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Celý život hájím svobodu – stát má svobody omezovat jen v nejnutnějších případech 

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Právo občana držet zdbraně na svou obranu podle mého autpmaticky plyne z přirozeného práva na bezpečí a svobodu a nenmusí být nutně jmenovitě v ústavě protože to řeší zákon – nicméně pokud se občané shodnou na to že to deklaraci práva na zbran chtějí i do ustavy nejsem, proti. Rozumím motivaci ale jako legislativec vím že formálně je jakémukoli ustanovení Ústavy nadřezena směrnice EU. Jako Čech a Moravák na to ale kašlu, protože pravidla v naší zemi máme právo určovat jen my a ne nějaká parta šílenců z Bruselu. 

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Ten největší problém není v zákoně ale v jeho výkladu našimi soudci. Píšu zákony a proto vím že je velmi težké definovat zákon tak aby v tomto případě byl ideální. Z praxe ze zahraničí známe vícero příkladů kdy například manžel zastřelil manželku a následně se hájil tím že ji považoval za lupiče. Z principiálnéího pohledu musí nést následky zločinu zločinec a musí počítat s rizikem že bude zraněn nebo zabit. A člověk napadený zločincem má nedotknutelné právo bránit sebe svůj majetek a ostatní slušné lidi všemi dostupnými prostředky a bez ohledu na zločince, protže ten se svých práv zříká tím že páchá zločin. V každém případě připravuju s kolegy z SPD novelu trestního zákona, kde hceme posílit právo na nutnou obranu tak aby na druhou stranu nebylo toto právo možné zneužít samotnými zločinci. 

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?