Senátní volby 2018 – Jaroslav Hájek

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Stát by měl plnit ochrannou funkci s minimálním zásahem do soukromí. Přesto jsou tyto práva omezována přijímáním různých zákonů a to i přes skutečnost, že svoboda slova je zakotvena v Základní  listině práv a svobod, která je součástí ústavy. V této problematice jsme ve shodě a plně ji podporuji.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Plně podporuji právo občana na držení zbraně a nařízení Evropského parlamentu a rady EU je pouhé plácnutí do vody, které se minulo účinkem. Teroristé si zbraně legálně nekupují tak že je to pouhé omezování legálních držitelů zbraní. Jedna z možností řešení tohoto nařízení je hledání spojenců mezi členskými státy a následně jednání s Evropskou komisí na akceptování vyjímky.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

O této problematice diskutuji na veřejnosti již delší dobu a nejsem spokojen s právní úpravou používanou v praxi. Ochrana osobního vlastnictví a života před agresorem je na prvním místě. Pokud agresor vnikne do cizího obydlí musí počítat s obranou poškozeného. V senátu proto budu podporovat takovou právní úpravu, aby oběť měla maximální oporu v zákoně.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Především hodně úspěchů ve vaší práci a mnoho příznivců mezi které můžete počítat i mě.