Senátní volby 2018 – Jan Zahradníček

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Jako každý řádný občan našeho státu bych si přál, aby zde naplno fungoval demokratický systém. Tento systém, ve kterém by k sobě občané chovali úctu, vážili si jeden druhého a vzájemně uznávali hranice svého soukromí i majetku je bohužel poslední dobou stále častěji omezován ze strany státu, potažmo EU. Toto omezování především negativních práv a svobod se stává stále intenzivnější a řekl bych, že to záporně působí i na demokracii jako celek. Proto s Vámi naprosto souhlasím a pokud budu zvolen, nebudu se bránit spolupráci.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHSEU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Jsem hrdým dlouholetým držitelem zbrojního průkazu a nesouhlasím s tím, aby byla jakákoliv směrnice Rady EU o zbraních implementována do u nás platných zákonů. Zastávám názor, že naše legislativa je v současné podobě dostatečně přísná a že legálně držené zbraně v rukou bezúhonných prověřených občanů mohou zvyšit bezpečnost společnosti jako celku. Navíc ona zmíněná směrnice, která byla vytvořena jako reakce na teroristické útoky, se bohužel úplně minula účinkem. Teroristé si zbraně ani náboje na legálním trhu kupovat nebudou! Takže v podstatě pouze nesmyslně omezuje práva všech prověřených držitelů legálních zbraní, historických spolků, atd. Navíc si myslím, že pokud má občan zájem být držitelem legální zbraně, a splňuje veškerá zákonem stanovená kritéria, tak by mu nemělo být bráněno. Za určitých podmínek bych byl pro zakotvení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právního řádu o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Můj názor je takový, že souhlasím s Vaším vnímáním této problematiky. Nejsem spokojený se současnou právní úpravou, kdy musí člověk hájící své zdraví, život a majetek brát neustále ohledy na agresora. Pokud agresor násilně a úmyslně vnikne do cizího obydlí, či jiné zajištěné nemovitosti, musí počítat s tím, že se poškozený bude bránit. Proto pokud budu zvolen do senátu, budu podporovat úpravu právního řádu, ve smyslu: „Castle doctrine“ (můj dům, můj hrad). Nikoliv útočník, ale bránící se oběť musí mít oporu v právu!

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Chtěl bych na příznivce NAOOSP apelovat, aby hlavně přišli k nadcházejícím volbám. Pokud je jejich prioritou maximální zachování suverenity a občanských svobod, doporučuji rozhodně nevolit kandidáty stran, které jsou prodlouženou rukou bruselské byrokracie. Ta, jak postupně všichni vnímáme, začíná být synonymem pro omezování občanských, i národních svobod a nebezpečného sociálního inženýrství!