Senátní volby 2018 – Jan Borguľa

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Naše Česká republika je svrchovaný stát a jakožto občan České republiky se řídím Ústavou ČR. Každý občan může činit , co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. V tom tkví svoboda jednotlivce, v těchto intencích ji budu vždy nekompromisně hájit.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazovala?

Zákon o střelných zbraních a střelivu pokládám za kvalitní normu, na které nespatřuji jediný důvod něco měnit.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Zákony o nutné obraně a krajní nouzi taktéž pokládám za kvalitní a správné normy. Vždyť zákon umožňuje použití zbraně z důvody ochrany života, zdraví ale i majetku.

Co dalšího byste ráda členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Jsem rád a vážím si toho, že žijeme ve svobodné zemi. Jsem zásadně proti oklešťování našich svobod, a to i ze strany EU.