Senátní volby 2018 – Ivo Gondek

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Vždy jsem byl zastáncem názoru „Méně státu, více života“. Vše co k tomu bude směřovat budu prosazovat a naopak nesouhlasit se vším, co tyto svobody bude omezovat.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazovala?

Směrnici Evropského parlamentu zatím přesně neznám ale rozhodně si myslím, že naše vlastní vypracovaná pravidla budou přesně odpovídat situaci v naší zemi a neměly by se měnit podle někoho cizího, kdo je v jiné situaci než my. Otázky držení zbraní podle mne nepatří do ústavy.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Myslím si , že „Castle doctrine“ ve správném znění by omezila řadu trestných činů a přečinů a působila by varovně a jasně.

Co dalšího byste ráda členům a příznivcům naší Asociace sdělila?

obsah vaší činnosti souzní s mým uvažováním, budu rád když zůstaneme v kontaktu a budu rád když mne oslovíte s vašimi návrhy ať už má kandidatura dopadne jakkoliv.