Senátní volby 2018 – Herbert Pavera

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

TOP 09 dlouhodobě podporuje ochranu práv a svobod a bojuje proti jakémukoli jeho omezování ze strany státu. TOP 09 tím pádem neschvaluje znění směrnice, a i proto naši europoslanci hlasovali proti této směrnici nebo ji alespoň nepodpořili.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění
směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor
na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Vnímám velice bedlivě kroky Komise, která reagovala mimo jiné i na tragédii v Paříži. Bohužel byl zvolen naprosto špatný směr, tedy zásah do práv a svobod držitelů legálních zbraní, což v žádném případě nemůže vést ke zvýšení naší bezpečnosti. Naopak musíme
důsledně potírat nelegální obchod se zbraněmi. Legálně držené a zaevidované zbraně nepovažuji v tomto ohledu za žádné riziko.
Považuji za správné rozhodnutí nechat směrnici posoudit Evropským soudním dvorem. Nicméně nepovažuji za vhodné, aby byla Ústava ČR upravována ve smyslu vtělení práva držet zbraň. Domnívám se, že právo držet zbraň je dost dobře upravitelné běžnou legislativou.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či
domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Lidský život má nevyčíslitelnou hodnotu a nelze jednoduše říci, že je možné střílet po každém, kdo naruší nějaký soukromý majetek. Pokud se ale držetil zbraně či jeho blízcí cítí ohroženi na životě, je obrana opodstatněná.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Dovolte mi se jen stručně představit. Mé jméno je Herbert Pavera a jsem v našem regionu jediným kandidátem, který se téměř tři desítky let potkává s občany a řeší to, co je trápí. A oni to ve volbách opakovaně oceňují. Pro kandidaturu do Senátu jsem se rozhodl poté, co sem získal nejširší podporu stran a hnutí, spolků, osobností, ale i běžných občanů. Jako
senátor bych chtěl využít svých bohatých zkušeností ze školství, z řízení samosprávy, z politiky, z práce ve prospěch občanů, obcí, škol a podnikatelů. Rád by dokázal, že politika se dá dělat slušně a poctivě.