Senátní volby 2018 – Eva Tylová

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Na úvod bych uvedla, že žádnou zbraň nevlastním, ani jsem nevlastnila.Přesto se cítím bezpečně. Současný zákon se mi zdá vyhovující. Naopak novou směrnice EU o zbraních považuji za šikańozní a nepostihující podstatu. Tedy boj s
terorismem.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Zavedení ústavního práva na zbraň nepodporuji. Obávala bych se, že se zbraň dostane do rukou psychicky labilních jedinců.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Současný systém, který vede k tomu, že útočník je vlastně ve výhodě nepovažuji za ideální, ale jeho změna by musela být provedena velice
obezřetně, aby nedošlo k tomu, že někdo bude zastřelen za to, že si utrhl třešně na cizí zahradě.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělila?