Senátní volby 2018 – Elvíra Hahnová

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Doufám, že máte na mysli tzv. negativní status práv, který je charakteristický pro vyjádření svobody člověka v daném státě a jeho autonomního postavení vůči státu. Vyrůstala jsem v rodině, kde jsme se učili co největší nezávislosti a svobodě, takže se domnívám, že stát by měl plnit svou ochrannou funkci, ale tak, aby co nejméně zasahoval do svobodného rozhodování každého z nás. Zároveň si myslím, že je samozřejmé, že se nejedná o práva neomezitelná. Nevím, jak nejjednodušeji to napsat, protože by se o tom mohli vést dlouhé diskuze, ale v žádném případě nechci, abychom dopadli jako v Norsku, kde se mi nelíbí, jak stát zasahuje do fungování rodin. Pokud bych uspěla v Senátních volbách, chtěla bych setrvat na tradičním pojetí rodiny a přestože vím, že se jedná hlavně o děti, tak si myslím, že by se do fungování rodin mělo zasahovat co nejméně a zakročit jen v oprávněných obavách, kdy je skutečně ohroženo zdraví a vývoj dítěte. Tento přístup zaujímám i k jiným druhům práva, jako je např. vlastnictví. V této souvislosti také nesouhlasím s vyvlastňováním ve veřejném zájmu, kdy je skoro vždy vlastník poškozen. Ten to zákon by se měl předělat.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

20 let jsem vlastníkem zbrojního průkazu a zbraně. Dle ústavy máme právo na osobní obranu, nebo zakročit hrozí-li někomu bezprostřední ohrožení. Také máme právo na domobranu a na odpor, proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod… V žádném případě se o tyto práva nechci nechat připravit. Bohužel to co se nyní děje ve Vládě České Republiky a i v obou komorách parlamentu je fraška. Mám vystudované právo EU na VŠ, a Směrnice EU jsou pro nás závazné a to ať je implementujeme, nebo ne. Můj názor je vystoupení z EU a jelikož SPD již je v Evropském společenství svobodných národů, tak v tom vidím budoucnost.

Hned první článek naší Ústavy říká: Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát… a Lid je zdrojem veškeré státní moci.

Jsem pro co nejmenší zasahování do naší Ústavy, ale pokud by to bylo zapotřebí, tak bych právo vlastnit zbraň podpořila.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Myslím si, že je absolutní nesmysl, aby člověk, který je bez svého zavinění omezován na svých právech, třeba i bojuje o svůj život ještě u toho přemýšlel, jestli je jeho obrana přiměřená, nebo ne. Nikdo, ani psychiatr nemůže posoudit, jak se daný člověk cítí a jak vyhodnocuje na základě zkušeností, výchovy, nebo citového rozpoložení danou situaci.

Každopádně si myslím, že jsou směšné tresty za Trestné činy proti životu a zdraví a Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí…, zde by se dle mého názoru měli zpřísnit tresty.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělila?

Přeji členů NAOOSP hodně štěstí a sil ve vaší práci a ať se Vám daří.