Senátní volby 2018 – Daniela Weissová

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Základní práva a svobody jedince, jsou dána ústavou.  Na negativním statusu, kdy stát garantuje jistou autonomii, absolutní svobodu a do těchto práv nijak nezasahuje, je třeba trvat.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazovala?

Tímto základním právem a svobodou z výkladu naší ústavy není právo občana na držení zbraně.

Drtivá většina našich europoslanců hlasovala proti novele zákona, ale drtivá většina všech europoslanců tuto novelu podpořila. Z 697 přítomných pro ni hlasovalo 491 poslanců. Pokud je potřeba vyjednat nějaké výjimky (a některé už byly implementovány), je na odbornících, aby takové kvalitně připravili. Jinak se domnívám, že jako v mnoha jiných případech, reprezentanti České republiky přichází na poslední chvíli se zásadními změnami. To je těžko akceptovatelné. Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Jsem rozhodně proti.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Tady se musím ohradit. Současná právní úprava už nepracuje s termínem přiměřená obrana. Platí, že způsob obrany nesmí být zcela zjevně neúměrný útoku. Například, že na kopnutí nebudete reagovat střelbou. A podobně je tomu i u majetku. Tedy, pokud někdo přeleze váš plot (a to mohou být i děti) nemůžete střílet. Pokud vám někdo vypáčí dveře a ohrožuje vás sekerou, můžete. A orgány činné v trestním řízení přihlížejí k míře stresu, jaké byl obránce vystaven. Myslím, že není třeba další zákon.

Co dalšího byste ráda členům a příznivcům naší Asociace sdělila?

Vážím si vašeho zájmu a úsilí, které věnujete svým tématům. Jen bych prosila, abyste pracovali s aktuálními informacemi a zbytečně nemátli. Lehce se totiž sklouzne k nálepkování a to není dobré. Pro nikoho.