Senátní volby 2018 – Dana Galuszková

Na jednotlivé optázky neodpověděla.

Dovolte mi, abych Vás i Asociaci pozdravil jménem svým, ale především i jménem MUDr. Dany Galuszkové, naší kandidátky do Senátu.

Paní doktorka mne požádala o reakci na Váš dopis jako člena svého odborného týmu, který má na starosti věci bezpečnosti, a tedy pochopitelně i zbraní. Paní doktorka Galuszková se celý život věnuje problematice zdravotnictví a sociálních věcí , kde je odbornicí na přinejmenším evropské úrovni.

V ostatních oblastech je připravena konzultovat s renomovanými odborníky. Obecně platí, že dává přednost řešením na základě zdravého rozumu před řešeními jinými, zvláště pokud nejsou založeny na odborných znalostech a přicházejí bůhví odkud – což je třeba případ Vámi zmiňované „evropské směrnice“.

Předpokládám, že mé názory jako odborného garanta problematiky bezpečnosti jsou Vám známy, byly široce medializovány především v době, kdy jsem působil jako předseda Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a kdy jsem byl také hlavním předkladatelem novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Věříme, že zdravý rozum nakonec v Evropě zvítězí, nebo alespoň zůstane zachován v naší krásné zemi.

S přátelským pozdravem a přáním mnoha úspěchů

Ing. Roman Váňa