Senátní volby 2018 – Dagmar Halašová

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Pokud máte na mysli právo občana držet zbraň za účelem ochrany své, své rodiny nebo svého majetku, tak určitě pozitivní názor. Problém vidím v tom, že by mělo být zcela jasně a důsledně definován pojem ,,nutná sebeobrana“. Není možné, aby to bylo často na výkladu daného soudce. Člověk má právo se bránit, pokud takto činí v mezích zákona. Nemůže však být poté roky tahán po soudech za to, že chránil život svůj nebo svých blízkých. Pokud bych to přehnala, tak bych použila frázi ,,Můj dům, můj hrad“. Nejde to samozřejmě takto zjednodušit, ale naše legislativa by se tímto měla řídit. Měla by stanovit mantinely, ze kterých by se mělo vycházet.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Na část vaší otázky jsem již odpověděla v prvnímbodu. Podle mě mají lidé mít právo držet a nosit zbraň, pokud splní požadované podmínky. V poslední době se toto téma opravdu hodně skloňovalo ve vztahu k evropské směrnici 2017/853, kdy by České republice mohlo ústavní zakotvení opravdu pomoci v boji proti této směrnici. Jako senátorka bych určitě takovou změnu ústavy podpořila a to nejen kvůli boji proti evropské směrnici.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

ABSOLUTNÍ SOUHLAS – pokud bych dostala důvěru od voličů a stala se senátorkou za náš volební obvod č.62 – Prostějovsko, tak bych pro takovou úpravu určitě ráda usilovala. Pokud bych mohla v součinnosti s vaší organizací, byla bych moc ráda.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělila?

Určitě mnoho trpělivosti a výdrž v boji proti nesmyslným snahám odzbrojovat naše slušné občany, omezovat sportovní střelce nebo myslivce. Přeji v tomto boji hodně štěstí, úspěchů a snad vám budu moci být jednou nápomocna.