Senátní volby 2018 – Blanka Sýkorová

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Zachování svobody občana, t.j. svobodně myslet, svobodně vyjadřovat svůj názor, není v našich lidech příliš zakotveno. Podle mého názoru je většina lidí velmi pasivní, nevěří, že by svou iniciativou ještě mohli něco ovlivnit.

Jednou z příčin jsou i volby, kdy občan volí svou stranu s jejím programem a ve výsledku se jeho strana, i když je mezi vítězi, klidně spojí se stranou se zcela opozitními názory.

Svoboda podnikání u nás je zakotvena, ale založit si firmu je velmi byrokraticky náročné. Dále pak nařízení, zda v daném oboru je např. již dostatek firem či  si ji ještě může založit atd., by měl záležet na principech tržního hospodářství a konkurenceschopnosti a ne na posouzení podle nějakých norem.

Aktivitu občanů a jejich osobní hrdost demoralizuje i to, že zákony které mají občany chránit, neplatí pro všechny stejně, a to od vysoko postavených lidí až po občany nepřizpůsobivé.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí „Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU“, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Právo na držení zbraně bych do Ústavy ČR rozhodně nenavrhovala. To by ve svém důsledku znamenalo, že toto právo má každý. V otázce navrhovaných změn v této oblasi bych doporučovala počkat na nový zákon o zbraních.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Souhlasím s tvrzením, že občan který si brání svůj majetek proti násilnému vniknutí a ohrožení vlastního života je v nevýhodě proti útočníkovi. Samozřejmě nelze toto zevšeobecňovat, celý incident je třeba řádně prošetřit, ale bránící se občan, by měl pociťovat jistotu, že jedná-li v ohrožení života, nebude trestán.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Chtěla bych vám vzkázat, že bych také kolem sebe chtěla vidět lidi, hrdé na to že jsme Češi.