Vážení přátelé, sportovní střelci, myslivci, rybáři…

dne 14. 3. 2020 to budou tři roky, kdy byla na půdě Evropského parlamentu schválena směrnice o omezení legálních zbraní. Tato směrnice by při plné implementaci měla značný dopad například na desetitisíce držitelů některých samonabíjecích zbraní a svým provedením výrazně zasahuje do soukromého vlastnictví a to jak dnes, tak i v budoucnu.

Ode dne schválení zbraňové směrnice jsme se dočkali dalších nepříjemných událostí. Evropský soudní dvůr zamítl žalobu České republiky na Evropskou komisi týkající se protiprávnosti postupů při schvalování zbraňové směrnice a shledal ji neopodstatněnou.

Dále začala Evropská komise připravovat kroky k zákazu olova, který se nedotkne pouze sportovních střelců a myslivců, ale bude mít dopad i na rybáře. Připravovaný zákaz olova se přitom zakládá na účelově vybraných výsledcích předem vybraných studií.

Výhledově se navíc můžeme těšit na další „revizi“ zbraňové směrnice. Toto, předem avizované, zpřísnění bude při implementaci směrnice do českého právního řádu přímo vykonatelné a nebude proti němu možné obrany. Staneme se tak loutkami v rukách nevolených úředníků, kteří nám budou zakazovat a brát další a další majetek, možnost sportovního vyžití a snižovat obranyschopnost naší země.

Přátelé, zveme vás na vyjádření svého nesouhlasu s omezováním legálního držení zbraní a se zákazem olova dne 14. 3. 2020, od 14:30 do 17:00 hodin na Václavské náměstí v Praze, lidově „pod koněm“

Pro snadnou identifikaci účastníků našeho společného protestu uvítáme, když si vy, kteří přijedete podpořit toto pokojné shromáždění, vzali s sebou zelenou reflexní vestu.

Další informace a podrobnosti o chystaném protestu budeme postupně zveřejňovat.

Za pořadatele
Josef Poživil