Kandidát do Evropského parlamentu Tomáš Vandas

Řada norem a opatření již přijatých na úrovni EU (např. zbrańová směrnice, povinná výbava aut, podíl obnovitelných zdrojů a mnoho dalších) budí u občanů oprávněný odpor, který se obrací proti celé EU. Pokládáte za žádoucí a možné tyto a další již existující směrnice upravit či zrušit?

Zcela jednoznačně jsem pro zrušení všech vyhlášek a nařízení, která omezují svobodu jednotlivce. Jsou to přesně takové směrnice, které se zaměřují na držení zbraní, výbavu aut, chov domácích zvířat atd. Považuji je za absolutní nesmysly, které jsou v naší zemi nežádoucí.

Jaké kroky budete prosazovat, aby podobně sporná opatření, nemající u občanů ČR odpovídající podporu, již nemohla vzniknout, a aby celkový počet regulací z úrovně EU byl výrazně omezen?

Takové kroky musí být koordinovány i s poslanci z jiných států, kteří mají podobně národovecké cítění. Teprve výsledky evropských voleb rozhodnou, jakou sílu a tedy vliv budeme mít. Pokud se to podaří napříč státy, pak je možné unii změnit a vrátit k původnímu poslání, tedy spolupráci národních států v hospodářské oblasti.

Vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí přijímaných na úrovni EU, pokládáte za vhodné převést řadu rozhovacích pravomocí zpět na úroveň národních států, tedy blíže k občanům? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a v jakých oblastech?

Ano, jsme pro postupné navrácení rozhodovacích pravomocí zpět do České republiky, a tedy obnovení naší suverenity, o kterou jsme v posledních letech z velké části přišli. Těch oblastí je celá řada a nelze nyní hovořit o jejich počtu v konkrétním čísle.

Je samozřejmé, že jakákoliv změna/reforma musí proběhnout v „reálném čase“, nelze o ní jen hovořit. Jaká je tedy Vaše představa o časovém horizontu a metodách nutných k provedení nezbytných změn?

Časová představa je jedno volební období, tedy pět let. To si myslím je naprosto reálné.

Může se samozřejmě stát, že se z celé řady důvodů nepodaří žádoucích změn dosáhnout. Jaký další postup budete v toto případě prosazovat? Máte nějaký „plán B“?

Pokud se nepodaří unii změnit ve společenství suverénních států, jsme připraveni prosazovat vypsání referenda o setrvání České republiky v EU. Já osobně i naše strana jsme pro vystoupení z unie. Nechceme být nadále pod současným diktátem Bruselu.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Především to, že dělnická strana nejsou žádní extremisté, jak nás označují média a vládnoucí garnitura. Jsme lidé, kterým záleží na budoucnosti naší země a nechceme se dožít toho, že budeme postupně zaplavováni imigranty a staneme se menšinou ve své vlastní zemi. Podívejte se, v jakém stavu je dnes západní Evropa. A to nechceme dopustit.