Kandidát do Evropského parlamentu Petr Hannig

Řada norem a opatření již přijatých na úrovni EU (např. zbrańová směrnice, povinná výbava aut, podíl
obnovitelných zdrojů a mnoho dalších) budí u občanů oprávněný odpor, který se obrací proti celé EU.
Pokládáte za žádoucí a možné tyto a další již existující směrnice upravit či zrušit?

Koalice ROZUMNÍ a Národní demokracie chce všechny tyto směrnice zrušit. Jsme proti tzv. elektromobilitě, která omezuje volný pohyb občanů zvláště z malých obcí, které nemají vyhovující dopravní spojení s městy, kde jsou lékaři, nemocnice, obchody, pošty a pod. Lidé z těchto obcí mají namnoze starší auta, která nemají výbavy, které chce EU majitelům aut nařídit.
Jsme zásadně proti zbraňové směrnici EU. Naše zákony jsou na tomto poli nejlepší v Evropě. EU by je měla přejmout od nás. Jsme proti naprosto nesmyslných zákazům typů olověných broků, rybářských olůvek, což by ve svém důsledku zničilo myslivost a amatérské rybaření v ČR. Nařízení o obnovitelných zdrojích jsou nesmyslná ve světle toho, že Evropa je v poměru k třeba miliardové Indii naprosto marginálním znečišťovatelem ovzduší. Tyto všechny záležitosti jsou jenom k znesnadňování života občanů.

Jaké kroky budete prosazovat, aby podobně sporná opatření, nemající u občanů ČR odpovídající podporu, již nemohla vzniknout, a aby celkový počet regulací z úrovně EU byl výrazně omezen?

Je nutné všechna tato nesmyslná nařízení zrušit. Pokud se to nepovede, bylo by lepší z EU vystoupit, neboť projekt EU vlivem byrokratického a centralistického řízení Bruselu se už přežil a pro ČR je v podstatě nebezpečný. Viz přijatá směrnice „O základních právech lidí afrického původu v Evropě“ EP rezoluce B8-0212/2019. Členské státy EU včetně ČR, mají podle ní zajistit bezpečné a legální cesty pro migranty putující do EU. Mají zajistit dostupnost jejich bydlení a podporovat přítomnost lidí afrického původu v médiích, kterou podepsali v podstatě proti bytostným zájmům ČR i všichni poslanci za ANO, KDU-ČSL, KSČM, TOP09 se STAN, ČSSD (zde se jeden zdržel hlasování). Proti byl jenom Jiří Payne ze Svobodných (ovšem současní Svobodní jsou zcela spíše Zelení než původní Svobodní Petr Macha, Jiří Payne je ze staré generace).

Vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí přijímaných na úrovni EU, pokládáte za vhodné převést řadu rozhovacích pravomocí zpět na úroveň národních států, tedy blíže k občanům? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a v jakých oblastech?

Rozhodně ano. Vrátit EU nejenom před Lisabon, ale i před Maastricht. Euro je nebezpečný ideologický projekt, který podvazuje ekonomiky států, zvláště jižního křídla, ale i Francie. Náš pohled na věc je vystoupit z EU a přiřadit se ke státům jako je např. Švýcarsko, čili zachovat pouze volný pohyb osob (ten ovšem omezit tak, neplatil pro ilegálně do EU vniknuvší migranty).

Je samozřejmé, že jakákoliv změna/reforma musí proběhnout v „reálném čase“, nelze o ní jen hovořit. Jaká je tedy Vaše představa o časovém horizontu a metodách nutných k provedení nezbytných změn?

Do EU se po těchto volbách dostane mnoho poslanců z národoveckých stran (Francie, Itálie apod.) Je potřeba spolu s nimi vypracovat postupný návrh na klidné rozpuštění EU se zachováním pozitiv.

Může se samozřejmě stát, že se z celé řady důvodů nepodaří žádoucích změn dosáhnout. Jaký další postup budete v toto případě prosazovat? Máte nějaký „plán B“?

Já osobně hovořím pěti jazyky, čili recept je jednat, neustále jednat nejenom na oficiálních fórech, ale i při osobních setkáních.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Abyste si ještě jednou přečetli seznam europoslanců, kteří podpořili sebevražednou „Africkou“ rezoluci a žádnou z těchto stran nevolili. Tak zbaběle se budou i chovat ke všem směrnicím, které se budou bytostně dotýkat vaší asociace. Vzhledem k tomu, že k eurovolbám chodí minimum voličů, nemusíte volit menší zlo. Můžete jasně volit ty, kteří nezklamali a nezklamou – koalici ROZUMNÍ a Národní demokracie – STOP MIGRACI – NECHCEME EURO