Kandidát do Evropského parlamentu Petr Cibulka

Řada norem a opatření již přijatých na úrovni EU (např. zbrańová směrnice, povinná výbava aut, podíl obnovitelných zdrojů a mnoho dalších) budí u občanů oprávněný odpor, který se obrací proti celé EU. Pokládáte za žádoucí a možné tyto a další již existující směrnice upravit či zrušit?

Všechny vnitrostátní a nadnárodní regulace občanských práv a svobod musí být schváleny občany v referendu, jinak jsou neplatné. Proto změníme v tomto smyslu i českou Ústavu.

Jaké kroky budete prosazovat, aby podobně sporná opatření, nemající u občanů ČR odpovídající podporu, již nemohla vzniknout, a aby celkový počet regulací z úrovně EU byl výrazně omezen?

Budeme usilovat na všech úrovních o transformaci dnešní už plně sovětizované a skrytě totalitní protievropské E.U. ve Švýcarskou konfederaci svobodných občanů, stojící na referendech na všech úrovních, odvolatelnosti politiků přímo občany a švýcarském armádním systému, kdy každý Švýcar, který nepředstavuje bezpečnostní riziko, projde povinnou ale velice krátkou základní vojenskou službou a po jejím absolvování odchází do civili s kompletní výstrojí a výzbrojí. Každý řádný Švýcar má tedy doma samopal a švýcarská vláda si je toho dobře vědoma a podle toho se k občanům chová! Ozbrojen tedy není ve Švýcarsku stát proti svým vlastním občanům, jako je tomu u nás a v celé Evropě, ale naopak svobodní občané na obranu svých práv a svobod. Švýcaři mohou v referendu nebo formou občanské iniciativy zrušit každý zákon, se kterým nesouhlasí. Totéž si musíme vybojovat

Vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí přijímaných na úrovni EU, pokládáte za vhodné převést řadu rozhovacích pravomocí zpět na úroveň národních států, tedy blíže k občanům? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a v jakých oblastech?

Vzorem je pro nás v tomto směru Rakousko-Uhersko, které mělo na nejvyšší státní úrovni pouze tři ministerstva:

a) Ministerstvo obrany
b) Ministerstvo zahraničí.
c) Ministerstvo financí.

Všechno ostatní bylo řešeno na nižších úrovních.

Je samozřejmé, že jakákoliv změna/reforma musí proběhnout v „reálném čase“, nelze o ní jen hovořit. Jaká je tedy Vaše představa o časovém horizontu a metodách nutných k provedení nezbytných změn?

Funkční období členů Evropského parlamentu je 5 let. Za tu dobu chceme dosáhnout všeho o čem zde mluvím, protože v roce 2025 už v Evropě vypukne ostrá fáze zatím spíše hybridní III.světové války 2011-2038, která bude mít charakter občanské války, kdy se EU i NATO rozpadnou a nebude co reformovat.

Pokud se ale ukáže, že skrytě totalitní a protievropská eurosovětská EU je nereformovatelná, stejně jako byl nereformovatelný její vzor Sovětský svaz, který se kvůli tomu rozpadl, pak je nutné z této plně sovětizované a skrytě totalitní EU co nejrychleji odejít a usilovat o tytéž politické cíle na národní úrovni, což už od roku 1990 děláme.

Může se samozřejmě stát, že se z celé řady důvodů nepodaří žádoucích změn dosáhnout. Jaký další postup budete v toto případě prosazovat? Máte nějaký „plán B“?

Budeme tyto žádoucí změny dál prosazovat na národní úrovni, abychom mohli z EU jako stát co nejrychleji vystoupit.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Rád bych členům a příznivcům vaší Asociace sdělil, aby se začali naplno politicky angažovat a nečekali, kdo za ně všechno vybojuje. Nikdo z nich se za ty desítky let neodvážil ani kandidovat jako nezávislý kandidát za naši politickou stranu s nejdelším názvem programového charakteru na světě:

VOLTE PRAVÝ BLOK – STRANU ZA SNADNOU A RYCHLOU ODVOLATELNOST POLITIKŮ A STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ PŘÍMO OBČANY, ZA NÍZKÉ DANĚ, VYROVNANÝ ROZPOČET, MINIMALIZACI BYROKRACIE, SPRAVEDLIVOU A NEZKORUMPOVANOU POLICII A JUSTICI, REFERENDA  A PŘÍMOU DEMOKRACII WWW.CIBULKA.NET [2], KANDIDUJÍCÍ S NEJLEPŠÍM PROTIKRIMINÁLNÍM PROGRAMEM PŘÍMÉ DEMOKRACIE A HLUBOKÉHO NÁRODNÍHO, DUCHOVNÍHO A MRAVNÍHO OBROZENÍ VY NEVĚŘÍTE POLITIKŮM A JEJICH NOVINÁŘŮM? NO KONEČNĚ! VĚŘME SAMI SOBĚ!!! – ALE I S MNOHA DALŠÍMI DŮVODY, PROČ BYCHOM MĚLI JÍT TENTOKRÁT VŠICHNI K VOLBÁM, ALE – POKUD NECHCEME BÝT ZNOVU OBELHÁNI, PODVEDENI A OKRADENI – NEVOLIT ŽÁDNOU PARLAMENTNÍ TUNEL – STRANU VLÁDNOUCÍ (POST) KOMUNISTICKÉ RUSKO – ČESKÉ TOTALITNÍ FÍZLOKRACIE A JEJICH LIKVIDAČNÍ PROTINÁRODNÍ POLITIKU ČÍM HŮŘE, TÍM LÉPE!!! – JENŽ ŽÁDÁ  O VOLEBNÍ PODPORU VŠECHNY ČESKÉ OBČANY A DAŇOVÉ POPLATNÍKY, KTEŘÍ CHTĚJÍ ZMĚNIT DNEŠNÍ KRIMINÁLNÍ POMĚRY, JEJICHŽ JSME VŠICHNI OBĚTÍ, V JEJICH PRAVÝ OPAK! V BOJI MEZI DOBREM A ZLEM, PRAVDOU A LŽÍ, NELZE BÝT NEUTRÁLNÍ A PŘESTO ZŮSTAT SLUŠNÝ!!! PROTO DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!!! NEVĚŘÍTE-LI NA POKORU U POPRAVČÍ KÁRY, ZDÁ-LI
SE VÁM NAŠE KANDIDÁTKA MÁLO DOKONALÁ NEBO POSTRÁDÁTE-LI NA NÍ ZÁSTUPCE SVÉ OBCE NEBO MĚSTA A PŘITOM MÁTE ODVAHU V TÉTO VÁLCE LIDÍ DOBRA S VLÁDNOUCÍMI LIDMI ZLA POVSTAT Z JIMI NAORDINOVANÉHO
OBČANSKÉHO BEZVĚDOMÍ, KTERÝM NÁS NIČÍ A DNEŠNÍ DEMOKRATURU, SKRYTOU TOTALITU A OTROKÁŘSTVÍ VYŠŠÍHO ŘÁDU ZÁSADNÍM ZPŮSOBEM ZMĚNIT, KANDIDUJTE ZA NÁS!!! KONTAKT: VOLTE PRAVÝ BLOK
WWW.CIBULKA.NET [1], PO BOX 595, 170 00 PRAHA 7.