Kandidát do Evropského parlamentu Miroslav Havrda

Řada norem a opatření již přijatých na úrovni EU (např. zbrańová směrnice, povinná výbava aut, podíl obnovitelných zdrojů a mnoho dalších) budí u občanů oprávněný odpor, který se obrací proti celé EU. Pokládáte za žádoucí a možné tyto a další již existující směrnice upravit či zrušit?

Povařuji za nutné je zrušit.

Jaké kroky budete prosazovat, aby podobně sporná opatření, nemající u občanů ČR odpovídající podporu, již nemohla vzniknout, a aby celkový počet regulací z úrovně EU byl výrazně omezen?

V případě, že bude EU postupovat proti vůli národních států, vyvolá (a již to i vyvolává) příslušnou protireakci. Velká Británie nám ukazuje cestu. I přes masívní a velmi nákladnou proevropskopskou  kampaň řekli Britové ne EU! Pozoruhodné.

Vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí přijímaných na úrovni EU, pokládáte za vhodné převést řadu rozhovacích pravomocí zpět na úroveň národních států, tedy blíže k občanům? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a v jakých oblastech?

Ano, v zásadě ve všech. Pouze ochrana evropské hranice (Schengenský prostor) by měla být kolektivní, ale vč. zachování obrany evropských států v rámci NATO.

Je samozřejmé, že jakákoliv změna/reforma musí proběhnout v „reálném čase“, nelze o ní jen hovořit. Jaká je tedy Vaše představa o časovém horizontu a metodách nutných k provedení nezbytných změn?

Do roku 2024, kdy se staneme čistými plátci do EU

Může se samozřejmě stát, že se z celé řady důvodů nepodaří žádoucích změn dosáhnout. Jaký další postup budete v toto případě prosazovat? Máte nějaký „plán B“?

Ano, máme plán B.  Je jím výměna členství naší země v EU za  EFTA, to vše  při zachování Schengenu a členství v NATO.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Bez svobody není pokrok a prosperita. Svobodné země mají daleko větší hospodářský růst a jsou na vrcholu civilizace. A naopak. Země, kde vládne totalita zaostávají.