Kandidát do Evropského parlamentu Luděk Nezmar

Řada norem a opatření již přijatých na úrovni EU (např. zbrańová směrnice, povinná výbava aut, podíl obnovitelných zdrojů a mnoho dalších) budí u občanů oprávněný odpor, který se obrací proti celé EU. Pokládáte za žádoucí a možné tyto a další již existující směrnice upravit či zrušit?

Za Alternativu kandiduje s cílem jednoznačně snížit a minimalizovat byrokracii Evropské unie. Zbraňovou směrnici považuji dokonce za nebezpečí pro celou Evropu, protože jsem přesvědčen, že člověk má mít právo držet zbraň, aby v případě potřeby mohl účinně zasáhnout. Ozbrojené složky nemohou být všude. Povinná výbava do aut je z mého pohledu spíše něčí zájem a byznys. Pokud o to lidé budou mít zájem, ať je to jejich rozhodnutí, nikoliv povinnost. Povinný podíl na obnovitelných zdrojích je v podmínkách ČR nesmysl, nejsme Norsko s řadou vodopádů, v našich podmínkách dává smysl jaderná energie.

Jaké kroky budete prosazovat, aby podobně sporná opatření, nemající u občanů ČR odpovídající podporu, již nemohla vzniknout, a aby celkový počet regulací z úrovně EU byl výrazně omezen?

Za každý nový zákon nebo regulaci budu požadovat zrušení jiných třech již existujících.

Vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí přijímaných na úrovni EU, pokládáte za vhodné převést řadu rozhovacích pravomocí zpět na úroveň národních států, tedy blíže k občanům? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a v jakých oblastech?

Evropská unie dávala smysl před Lisabonskou smlouvou, respektive před Maastrichtem. Budu prosazovat návrat k EHS, tedy situaci, kdy smyslem byl volný obchod a snižování bariér, nikoliv jejich vytváření, jak jsme toho nyní svědky.

Je samozřejmé, že jakákoliv změna/reforma musí proběhnout v „reálném čase“, nelze o ní jen hovořit. Jaká je tedy Vaše představa o časovém horizontu a metodách nutných k provedení nezbytných změn?

Zásadní restrukturalizace je zcela nezbytná a to nejlépe během 5ti let. Pokud nedojde k posunu tímto směrem budu prosazovat vystoupení ČR ze současné EU nebo její dezintegraci.

Může se samozřejmě stát, že se z celé řady důvodů nepodaří žádoucích změn dosáhnout. Jaký další postup budete v toto případě prosazovat? Máte nějaký „plán B“?

Viz předchozí odpověď. Czechzit nebo demontáž Evropské unie. Uskupení V4 může být dobrým základem pro novou obchodní zónu.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Vážím si vaší činnosti a zejména snahy bránit svobodu v rozhodnutích jednotlivce. Vaše členy bych rád požádal o podpory Alternativy pro ČR, tedy cesty k rozumu.