Kandidát do Evropského parlamentu Josef Valihrach

Řada norem a opatření již přijatých na úrovni EU (např. zbrańová směrnice, povinná výbava aut, podíl obnovitelných zdrojů a mnoho dalších) budí u občanů oprávněný odpor, který se obrací proti celé EU. Pokládáte za žádoucí a možné tyto a další již existující směrnice upravit či zrušit?

Přesně jak píšete, jde o odpor naprosto oprávněný. Ne každý se shodne na tom, které konkrétní směrnice a nařízení jsou ty nejproblematičtější. Téměř každý se však shodne na tom, že takové existují (a není jich zrovna málo). U řady z nich bych považoval zrušení, či alespoň úpravu za ideální. Politické složení v Evropském parlamentu se bude po volbách výrazně měnit. Přesto bude těžké najít dost spojenců. Ovšem přesně to musí být naším cílem. Jsem přesvědčen, že Evropský parlament nelze brát jako odkladiště doma nepohodlných lidí, ale jako celek, kde také musíme konstruktivně jednat. Minimálně třeba o zmírnění postihů za to, že členský stát některou problematickou legislativu neimplementuje. Z dlouhodobého pohledu se zajímavě jeví několik stupňů integrace členský států, kdy by si každý mohl zvolit, jak těsně bude svázán s jednotným postupem jádra EU.

Jaké kroky budete prosazovat, aby podobně sporná opatření, nemající u občanů ČR odpovídající podporu, již nemohla vzniknout, a aby celkový počet regulací z úrovně EU byl výrazně omezen?

Jak již bylo zmíněno, postup směrem k vícerychlostní EU by byl určitou nadějí na zlepšení situace. Důležité je také o těchto vznikajících opatření co nejdříve informovat, aby se do jednání na půdách výborů EU mohli (nejen přes své europoslance) zapojit zaujaté spolky, asociace, či uskupení. No a v případě prohry alespoň důkladně a dopředu informovat o tom, „co se na nás chystá“. Trápí mě totiž, jak se tvoří a implementuje legislativa, což se u nás mnohdy bohužel děje na poslední chvíli, zmatečně, případně pod vlivem lobby velkých podniků a zájmových skupin. Smutné je, že se na EU vymlouvá také řada našich politiků a zakrývají tím jiné záměry (například vynucená instalace bezdotykových baterií). Za velký problém považuji také to, že řada dobrých úmyslů se na půdě Evropského parlamentu často, kvůli odtržení europoslanců od reality, dočká otřesné realizace. Nabízí se parafrázovat citát Viktora Černomyrdina. „Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky.“. Stačí se podívat jen na GDPR, Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a mnoho dalších.

Vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí přijímaných na úrovni EU, pokládáte za vhodné převést řadu rozhovacích pravomocí zpět na úroveň národních států, tedy blíže k občanům? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a v jakých oblastech?

Ano, považuji to za vhodné a věřím, že se k tomu nyní v Europarlamentu najde větší vůle. Problém demokratického deficitu EU sice rozšíření pravomocí Evropského parlamentu zmírnilo, ale stále zdaleka nejde o ideální situaci. V případě, že by se toto nepovedlo, je nutné opravdu využívat všechny možnosti občanů z členských států, jako například jejich práva pomocí 1 milionu hlasů iniciovat předložení legislativních návrhů.

Je samozřejmé, že jakákoliv změna/reforma musí proběhnout v „reálném čase“, nelze o ní jen hovořit. Jaká je tedy Vaše představa o časovém horizontu a metodách nutných k provedení nezbytných změn?

Vše upřesní výsledky aktuálních voleb a rozložení sil ve frakcích Evropského parlamentu. V době dnešní krize politických elit není vhodnější čas na změny k lepšímu. Opravdu vnímám nynější volby do EP jako jednu z posledních možností k provedení zmíněných změn. Pokud však výsledky nebudou příznivé, pak půjde o velmi dlouhý a tuhý boj.

Může se samozřejmě stát, že se z celé řady důvodů nepodaří žádoucích změn dosáhnout. Jaký další postup budete v toto případě prosazovat? Máte nějaký „plán B“?

Plán B spočívá v již zmíněném včasném informování o snahách vedoucím ke vzniku problematických regulací či legislativy a ve snaze o zmírnění postihů v situaci, kdy se je členský stát rozhodne neimplementovat.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Bohužel jsem Vaši asociaci dosud nepoznal, ale jakožto zastánce osobních svobod mne Vaše práce velmi zajímá a těší. Velmi děkuji za Váš dopis a otázky. Naše kandidátka č. 36 vyznává stejné hodnoty a je unikátní tím, že spojuje profesní organizace a má odborníky ze všech stran života. Naším zájmem je hájení zájmů menších a středních soukromníků, sedláků, ale také svobodně smýšlejících lidí obecně. Velmi početná skupina našich podporovatelů pochází také díky Asociaci výrobců a prodejců zbraní a střeliva z řad držitelů zbrojního průkazu, mezi které se sám počítám. Osobně jsem byl nominován mimo jiné za Asociaci soukromého zemědělství a také za Vinařskou asociaci ČR. Prosím, nebojte se pro nás hlasovat. I hlas od pouhých pár procent členů a podporovatelů našich profesních organizací nám stačí ke zvolení. Spolu pak můžeme uspět i prospět nám všem.