Kandidát do Evropského parlamentu Ivan Hrbek

Řada norem a opatření již přijatých na úrovni EU (např. zbrańová směrnice, povinná výbava aut, podíl obnovitelných zdrojů a mnoho dalších) budí u občanů oprávněný odpor, který se obrací proti celé EU. Pokládáte za žádoucí a možné tyto a další již existující směrnice upravit či zrušit?

Nejen za žádoucí a možné, ale dokonce NUTNÉ! Je potřebné bezodkladně zahájit proces navracení pravomocí členským státům. Evropská komise by měla k jednotlivým otázkám vydávat „ DOPORUČUJÍCÍ STANOVISKA“ protože pokud je EU dobrovolný spolek suverénních států za účelem omezování obchodních bariér, každý z těch států se bude smysluplnými doporučeními rád řídit. A již výše uvedené tvarování okurek a „plnost“ banánů nemá řešit NAŘÍZENÍ  EU (což je dokument ještě přísnější, než směrnice) ale oborová norma, vydaná nějakým „Evropským sdružením obchodníků s ovocem a zeleninou“

Jaké kroky budete prosazovat, aby podobně sporná opatření, nemající u občanů ČR odpovídající podporu, již nemohla vzniknout, a aby celkový počet regulací z úrovně EU byl výrazně omezen?

V první řadě je nutno přiznat, že v současných podmínkách nemá Evropský parlament „zákonodárnou iniciativu“, Takže prvním úkolem bude se této iniciativy zmocnit, nejlépe neschválením nově navrhované Evropské komise. To je možné jedině tehdy, pokud jednotlivé národní státy vyšlou do EP nadpoloviční většinu euroskeptických stran, což je v současné situaci dosti pravděpodobné. Alternativa pro ČR, (č. 40) za kterou kandiduji, patří k nejvýraznějším z nich.

Pokud se toto nepodaří, je nutné změnit formu schvalování, které v současnosti probíhá „jako na běžícím pásu“ a tím i redukovat množství těchto aktů.

Vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí přijímaných na úrovni EU, pokládáte za vhodné převést řadu rozhovacích pravomocí zpět na úroveň národních států, tedy blíže k občanům? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a v jakých oblastech?

Je to nezbytně nutné, postup by měl být následující:Výrazně omezit používání „NAŘÍZENÍ“ která jsou závazná okamžikem přijetí ve všech členských státech.
V „implementaci“ SMĚRNIC respektovat rozhodnutí členských států které znají svém místní podmínky, omezit vyjadřování úředníků EU k národním implementačním postupům.
Zavést institut „DOPORUČENÍ“ kterým nahradit část směrnic
Část ustanovení normativního charakteru převést na sdružení výrobců (obchodníků, a dalších partnerů v oborech) – viz okurky a banány.

Je samozřejmé, že jakákoliv změna/reforma musí proběhnout v „reálném čase“, nelze o ní jen hovořit. Jaká je tedy Vaše představa o časovém horizontu a metodách nutných k provedení nezbytných změn?

To záleží na Vás, voličích, jak silné vytvoříte euroskeptické frakce v parlamentu.  Nicméně postup, naznačený v bodě 3, jakási změna „jednacího řádu“ se musí začít připravovat bezprostředně po ustanovení „frakcí“ a dokončit se musí v průběhu roku 2020. Realizace „převodu pravomocí“ pak ovšem bude proces dlouhodobý, respektive trvalý.

Může se samozřejmě stát, že se z celé řady důvodů nepodaří žádoucích změn dosáhnout. Jaký další postup budete v toto případě prosazovat? Máte nějaký „plán B“?

Je nepochybné, že pokud se nepodaří získat dostatečně silné postavení euroskeptických (či eurorealistických) frakcí v EP, nezbude než vzít na vědomí, že se Evropská unie po určitém období snahy o „utahování šroubů“ celkově zhroutí. Nepochybně k tomu přispějí i vnější faktory jako migrace, nesmyslné počínání v obchodní rovině jako sankce, ekonomické problémy jižních států v duchu „řecké krize“ a celkové ekonomické problémy (stagnující ekonomika Německa, vnitřní problémy Francie a odchod Velké Británie)

Plán B potom bude spočívat v „minimalizaci škod“ zejména zamezení „Brexitové mstivosti“ vůči státům, které budou chtít příklad Brexitu následovat a podpoře budování paralelních mezistátních, bilaterálních i multilaterálních vztahů mezi státy a jejich zástupci v EP, vedoucích současně k omezení vlivu a pravomocí EK.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

1)Společnost si musí uvědomit, že o svobody je nutné bojovat, že je ve válce a že musí změnit svoje vedení. K tomu (zatím) slouží volby a máte příležitost to v nejbližších vyjádřit svým hlasem. Dokud bude národ většinově volit to, co volí, bude to boj euroskeptiků za Vás bojem osamělých vlků, který má jiná pravidla a konči zpravidla smrtí těch bojujících jedinců.

2) Přečtěte si 3 knížky: Samková: Proč islám nesmí do Česka, Hampl: Prolomení hradeb a Houellebecq: Podvolení. Většina odpovědi tam je, nebudu je zde opisovat.

3)My jsme jen dobrovolníci, kteří se hlásí do první linie. Otázka zní „jestli a jak bojovat“ a na tu musí odpovědět naši velitelé. A to jste paradoxně Vy. A všichni občané této země, protože my, na rozdíl od současných vládců chceme jejich rozhodnutí respektovat. Zatím jsme jen v roli průzkumníků, kteří (řečeno vojenskou terminologií) hlásí, že je nepřítel před branami. A jsou ochotní padnout na přístupové cestě, ale tím jen postup zdrží o pár minut či hodin. Jít do boje musíte Vy. Zatím stačí (viz bod1) vyzbrojení hlasovacími lístky. Pokud tak neučiníte, i ty hlasovací lístky vám „seberou“. Zatím jejich „naředěním“ zmanipulovanými 16 letými dětmi, (viz návrh STAN) potom jejich sebráním „důchodcům“ kteří zažili totalitu a poznají ji., Pak dalším naředěním volebním právem pro „nově příchozí“ ……. Obávám se, že je poslední možnost, bránit demokratické svobody demokratickými postupy.

4) Víme, kdo nás dosud v EP zastupoval a co tam dělal. K udržení svobod států a občanů nepřispěl nikdo. Pokud tam opět pošlete osvědčené zrádce, Bůh ochraňuj lidské svobody.