Kandidát do Evropského parlamentu Ivan Holoubek

Řada norem a opatření již přijatých na úrovni EU (např. zbrańová směrnice, povinná výbava aut, podíl obnovitelných zdrojů a mnoho dalších) budí u občanů oprávněný odpor, který se obrací proti celé EU. Pokládáte za žádoucí a možné tyto a další již existující směrnice upravit či zrušit?

Ano. Jasně říkáme, že zbytečné regulace chceme rušit.

Jaké kroky budete prosazovat, aby podobně sporná opatření, nemající u občanů ČR odpovídající podporu, již nemohla vzniknout, a aby celkový počet regulací z úrovně EU byl výrazně omezen?

Kandidujeme do parlamentu, kde se rozhoduje hlasováním. Naše nástroje tedy budou hlasování a vyjednávání. Věřím, že s nadcházejícími volbami skončí éra EU jakožto stále rychleji jedoucího stroje na novou a novou legislativu. Věřím, že idea „ever closer union“ končí a čeká nás doba zdrženlivé EU soustředěné na čtyři základní svobody a úzký, skutečně úzký okruh společně řešených otázek. K tomu chceme přispět.

Vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí přijímaných na úrovni EU, pokládáte za vhodné převést řadu rozhovacích pravomocí zpět na úroveň národních států, tedy blíže k občanům? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a v jakých oblastech?

Chceme suverenitu členských státu v oblasti azylu a migrace. Odmítáme zbraňovou směrnici. EU potřebuje revizi primárního práva. I když je to mimo kompetence Evropského parlamentu, nikde není napsáno, že jeho poslanci na reformu primárního práva EU nemohou tlačit.

Je samozřejmé, že jakákoliv změna/reforma musí proběhnout v „reálném čase“, nelze o ní jen hovořit. Jaká je tedy Vaše představa o časovém horizontu a metodách nutných k provedení nezbytných změn?

Je třeba porozumět, že Evropský parlament není standardním parlamentem. Jeho poslanci mají ve vztahu k unijním institucím slabší postavení. Nicméně na podzim 2019 skončí funkční období klíčové instituce, a to Evropské komise. Evropský parlament bude hlasovat o „důvěře“ nové Evropské komisi. Bude klíčové, aby noví poslanci na nové, kandidující Komisi zcela nekompromisně požadovali zásadní změny v řízení EU.

Může se samozřejmě stát, že se z celé řady důvodů nepodaří žádoucích změn dosáhnout. Jaký další postup budete v toto případě prosazovat? Máte nějaký „plán B“?

Rozhodně nechci házet flintu do žita. Politika je natolik dynamická a doba natolik turbulentní, že tak daleká předpověď nemá smysl. Jakmile bude jasné nové složení Evropského parlamentu a budou utvořeny nové frakce (obdoba poslaneckých klubů), pak má smysl začít plánovat. První velkou zkouškou bude to, co si nový parlament dokáže vynutit na nové Evropské komisi, která se bude muset v druhé polovině letošního roku ucházet o jeho důvěru.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Ať jdou k volbám. Volby do Evropského parlamentu mnozí občané vnímají jako méně důležité. Tentokrát však půjde o hodně. Do značné míry to bude střet mezi establishmentem, který EU dovedl tam, kde dnes je, a uskupeními, která požadují zásadní reformy. My se řadíme k těm, co chtějí reformy. Bez účasti občanů ve volbách však reformy nebudou možné.