Kandidát do Evropského parlamentu František Petrík

Řada norem a opatření již přijatých na úrovni EU (např. zbrańová směrnice, povinná výbava aut, podíl obnovitelných zdrojů a mnoho dalších) budí u občanů oprávněný odpor, který se obrací proti celé EU. Pokládáte za žádoucí a možné tyto a další již existující směrnice upravit či zrušit?

Máme kolem 2 milionů zákonných norem a rychle přibývají další.  Klasik říká: „Čím horší je stát, tím více má zákonů.“ —  Publius Cornelius Tacitus. Proto je potřebné tyto zbytečné směrnice zrušit a dál pracovat na rušení zbytečných a škodlivých směrnic a institucí.

Jaké kroky budete prosazovat, aby podobně sporná opatření, nemající u občanů ČR odpovídající podporu, již nemohla vzniknout, a aby celkový počet regulací z úrovně EU byl výrazně omezen?

Kořenem problému je Lisabonská smlouva. ODS vyhrála volby slibem, že uspořádá referendum o této smlouvě. Lisabonská smlouva z ČR udělala vazalské území Unie. Podle této smlouvy je ČR v podstatě povinná implementovat veškeré nápady z Bruselu pod hrozbou sankcí a bez možnosti tyto nápady skutečně ovlivnit.

Prvním krokem nápravy je uspořádání slíbeného  referenda v ČR. Pokud referendum projde, dalším krokem bude vypovězení této smlouvy. Nebo následování příkladu zemí, které z Unie vystoupily Grónsko – k 1. únoru 1985,  souostroví Saint-Pierre a Miquelon – v roce 1985, ostrov Svatého Bartoloměje k 1. lednu 2012  anebo z Unie vystupující Británie.

Vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí přijímaných na úrovni EU, pokládáte za vhodné převést řadu rozhovacích pravomocí zpět na úroveň národních států, tedy blíže k občanům? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a v jakých oblastech?

Unie by měla být  dohodou o společném volném trhu zboží a práce. Všechno ostatní navíc je zbytečné a škodlivé.

Je samozřejmé, že jakákoliv změna/reforma musí proběhnout v „reálném čase“, nelze o ní jen hovořit. Jaká je tedy Vaše představa o časovém horizontu a metodách nutných k provedení nezbytných změn?

Časová představa se váže na časování reálný výsledek voleb. Určitě nejsem zastáncem nějaké revoluce. Na druhou stranu, není na co čekat. Současná situace ekonomicky i sociálně ničí naši společnost. Tak do 5 let by se změna mohla odehrát.

Může se samozřejmě stát, že se z celé řady důvodů nepodaří žádoucích změn dosáhnout. Jaký další postup budete v toto případě prosazovat? Máte nějaký „plán B“?

Vystoupení z Unie nebo vypovězení Lisabonské smlouvy není nic jednoduchého. Plánem B je pasivní rezistence. Odmítání přijímat smlouvy, odmítání zúčastnit se potupné hry na dotace. Unie může vyhrožovat. Zváží ovšem reálný útok proti nám. Pokud budeme postupovat  ve spolupráci s Polskem případně Maďarském a Slovenskem, Unie to bude mít ještě těžší. Po reálném útoku, ekonomickém nebo právním, by Unie odkryla karty a ukázala skutečnou podstatu.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?