Kandidát do Evropského parlamentu David Pokorný

Řada norem a opatření již přijatých na úrovni EU (např. zbrańová směrnice, povinná výbava aut, podíl obnovitelných zdrojů a mnoho dalších) budí u občanů oprávněný odpor, který se obrací proti celé EU. Pokládáte za žádoucí a možné tyto a další již existující směrnice upravit či zrušit?

Žádoucí určitě, možné? to nevím… Výrazně většinová část EP je plná socialistů, lidí, kteří mají potřebu ostatním zasahovat do života. Pevně ale věřím, že racionální hlas bude po letošních volbách mnohem více slyšet.

Jaké kroky budete prosazovat, aby podobně sporná opatření, nemající u občanů ČR odpovídající podporu, již nemohla vzniknout, a aby celkový počet regulací z úrovně EU byl výrazně omezen?

Evropský poslanec má bohužel dost svázané ruce, protože EU trpí silným demokratickým deficitem. Bez komise nezmůže prakticky nic, ale alespoň může hlasovat proti všem těm euronesmyslům.

Vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí přijímaných na úrovni EU, pokládáte za vhodné převést řadu rozhovacích pravomocí zpět na úroveň národních států, tedy blíže k občanům? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a v jakých oblastech?

Převést část rozhodovacích pravomocí zpět národním státům určitě ano, minimálně bychom se měli vrátit zpátky před Lisabon. My jsme si definovali 5 věcí, ve kterých se musí EU změnit. Konkrétně Zrušení povinnosti přijmout euro, Zásadní snížení množství byrokracie, které ničí ekonomiku členských států, Evropský parlament musí mít možnost důkladně se seznámit s legislativou a musí vědět, o čem hlasuje a Vrácení členským zemím práva veta v klíčových otázkách integrace. Pokud ke změnám nedojde do roku 2024, kdy se ČR stane čistým plátcem, měli bychom odejít. Bez placení.

Na druhou stranu si ovšem uvědomujeme potřebu Evropské spolupráce. Máme plán, jak zůstat zcela integrální součástí Evropy a neocitnout se v izolaci. Jak nadále volně cestovat, pracovat i studovat po EU, prodávat volně české zboží a okamžitě zrušit část těch nejškodlivějších regulací. Této vizi svobodného státu říkáme „plán Liberland“.

Je samozřejmé, že jakákoliv změna/reforma musí proběhnout v „reálném čase“, nelze o ní jen hovořit. Jaká je tedy Vaše představa o časovém horizontu a metodách nutných k provedení nezbytných změn?

Viz výše

Může se samozřejmě stát, že se z celé řady důvodů nepodaří žádoucích změn dosáhnout. Jaký další postup budete v toto případě prosazovat? Máte nějaký „plán B“?

Viz výše

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Jak sami uvádíte ve svém přehledu hlasování poslanců EP, Svobodní jsou jediná strana, která v Evropském parlamentu zastávala vaše názory. Ty jsme nezměnili a budeme je prosazovat i nadále. Podívejte se prosím na naše volební stránky nebo na naše volební video a volte koalici Svobodných, Liberlandu a Radostného Česka do evropského parlamentu. Jsme jedinou stranou, která tvrdě prosazuje reformu Evropské unie. Jinak odejdeme. Bez placení.