Kandidát do Evropského parlamentu Antonín Baudyš

Řada norem a opatření již přijatých na úrovni EU (např. zbrańová směrnice, povinná výbava aut, podíl obnovitelných zdrojů a mnoho dalších) budí u občanů oprávněný odpor, který se obrací proti celé EU. Pokládáte za žádoucí a možné tyto a další již existující směrnice upravit či zrušit?

Je zde plán o návrat před Lisabonskou smlouvu. Je svým způsobem ještě radikálnější, než je představa Czexitu.

Jaké kroky budete prosazovat, aby podobně sporná opatření, nemající u občanů ČR odpovídající podporu, již nemohla vzniknout, a aby celkový počet regulací z úrovně EU byl výrazně omezen?

Hledat podporu u ostatních zastupitelů zejména ze zemí V4, Rakouska a nových členských států. Chystat společný blok, který by zafungoval v případě rozpadu unie.

Vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí přijímaných na úrovni EU, pokládáte za vhodné převést řadu rozhovacích pravomocí zpět na úroveň národních států, tedy blíže k občanům? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a v jakých oblastech?

Ano, decentralizace je hlavním klíčovým slovem hnutí Cesta odpovědné společnosti, za které kandiduji. Rozsah Vám nejsem schopen přiblížit, prosím o pochopení. Vydaných direktiv bylo doposud 110 tisíc.

Je samozřejmé, že jakákoliv změna/reforma musí proběhnout v „reálném čase“, nelze o ní jen hovořit. Jaká je tedy Vaše představa o časovém horizontu a metodách nutných k provedení nezbytných změn?

Vzhledem ke spěchu integrace není nač čekat.

Může se samozřejmě stát, že se z celé řady důvodů nepodaří žádoucích změn dosáhnout. Jaký další postup budete v toto případě prosazovat? Máte nějaký „plán B“?

Plánem B by musel být koordinovaný postup České republiky s dalšími státy, změna zákona o referendu a změna článků ústavy, týkajících se nadřazenosti legislativy EU vůči legislativě národní.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Jsem rád, že jsme podobného smyšlení. Děkuji Vám za Vaše dotazy.entu. Jsme jedinou stranou, která tvrdě prosazuje reformu Evropské unie. Jinak odejdeme. Bez placení.