Kandidát do Evropského parlamentu Adam B. Bartoš

Řada norem a opatření již přijatých na úrovni EU (např. zbrańová směrnice, povinná výbava aut, podíl obnovitelných zdrojů a mnoho dalších) budí u občanů oprávněný odpor, který se obrací proti celé EU. Pokládáte za žádoucí a možné tyto a další již existující směrnice upravit či zrušit?

Za stávajícího stavu si neumím představit, že by se v EP našla politická síla, která by tyto šílenosti mohla zrušit a zvrátit. Uvidíme, zda se nějak změní EP po volbách, ale moc nadějí bych si nedělal. Moc třímá v rukou Evropská komise a tam se žádný normální člověk nenalézá. Proto razíme raději odchod ČR z EU, protože EU se nedá reformovat, leda k horšímu (superstát francouzsko-německý).

Jaké kroky budete prosazovat, aby podobně sporná opatření, nemající u občanů ČR odpovídající podporu, již nemohla vzniknout, a aby celkový počet regulací z úrovně EU byl výrazně omezen?

Nelze tomu zabránit, lze proti nim jen hlasovat a nepodpořit je, nejlépe však z EU vystoupit, aby neměly na ČR a občany ČR dopad.

Vzhledem k vysokému počtu rozhodnutí přijímaných na úrovni EU, pokládáte za vhodné převést řadu rozhovacích pravomocí zpět na úroveň národních států, tedy blíže k občanům? Pokud ano, tak v jakém rozsahu a v jakých oblastech?

Jednoznačně převést zpět na národní stát a to všechny a úplně, z EU odejít a být opět suverénním státem, jako v letech 1993-2004.

Je samozřejmé, že jakákoliv změna/reforma musí proběhnout v „reálném čase“, nelze o ní jen hovořit. Jaká je tedy Vaše představa o časovém horizontu a metodách nutných k provedení nezbytných změn?

Reforma EU není možná, ten, kdo to tvrdí, je buď snílek, nebo lže. EU se bude „reformovat“ jen k horšímu

Může se samozřejmě stát, že se z celé řady důvodů nepodaří žádoucích změn dosáhnout. Jaký další postup budete v toto případě prosazovat? Máte nějaký „plán B“?

Plán B je naším plánem A – odchod ČR z EU a z NATO, bez referenda, na základě rozhodnutí vlády a vyjednání takových podmínek, aby ten odchod nebyl pro občany bolestivý. Alternativa k EU může být EFTA

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?

Jako ten, komu vzali svobodu (mluvit, psát, vydávat knihy), jsem rád, že tu existují spolky, pro které je svoboda hodnotou, kterou jsou odhodlány bránit. Pojďme si pomoci. Pomozte naší koalici svým hlasem, my zase nabízíme spolupráci a podporu vašim projektům. Ať volby dopadnou jakkoli, jako předseda Národní demokracie mám na spolupráci s Vámi a Vaším spolkem zájem