Doplňující volby do Senátu 2019 – Pavel Pešan

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Svoboda jednotlivce je z mého pohledu prvořadá záležitost. Stát by měl zasahovat do našich životů co možná nejméně a pouze v nejkrajnějších případech. V posledních letech bohužel pozoruji, že je ze svobody jednotlivce stále více ukrajováno různými nařízeními, směrnicemi a regulacemi. Mnohé z nich si vymýšlíme tady u nás v České republice, ještě více jich přichází přímo z Bruselu. Obojí je samozřejmě stejně špatné. Stát musí nechat své občany svobodně dýchat.

Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění  všech (a v naší zemivelice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí  “Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU”, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické  representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?

Jak jsem naznačil v první odpovědi, stavím se proti jakémukoli omezování svobody jednotlivce. Je paradaxní, že jsme před rokem 1989 snili o „členství v evropské rodině“ a Evropská unie nám nyní místo svobody přináší její další a další omezování. Nezřídka za nečinnosti či dokonce souhlasu současné politické reprezentace. Konkrétně proti omezení držení zbraní je třeba se postavit se vší rozhodností. Jako senátor bych při každé možné příležitosti apeloval na vládu, aby neustoupila.

V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku.  (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?

Chránit svůj domov před vnějšími zásahy je, stejně jako například nedotknutelnost soukromého vlastnictví, základní právo občana demokratického státu. Pokud chceme naši zemi nazývat demokratickou a svobodnou, musí mít lidé maximální možnost svůj domov hájit. Jsem si vědom, že tak tomu za současných právních norem bohužel není. Proto v tomto směru vítám jakoukoli aktivitu, která může vše změnit k lepšímu. Samozřejmě bych tak v Senátu i ve veřejném prostoru podporoval aktivity NAOOSP.

Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?