Doplňovací volby do senátu 2019 – Jiří Koskuba

Našim cílem je ochrana a udržení především negativních práv a svobod, tedy těch, které chrání občana před občasnou zvůlí státu a poskytují mu možnost svobody volby. Jaký je Váš názor na tuto problematiku?
Dovolím si odpovědět citátem p. Milla: „Láska k moci a láska ke svobodě jsou ve věčném sporu“. I proto jsem se během svého působení v PS PČR vždy přikláněl k omezení zbytečného omezování jedince ze strany státu a hlavně pak EU. Ale, přiznávám, že nikoliv ve všem – kupř. v povinném očkování nikoliv. Ostatně nyní epidemie spalniček mi dává za pravdu. On totiž od stejného pána platí i druhý jeho známý citát: „Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého“.
Jednou z těchto svobod je i právo občana na držení zbraně, samozřejmě po splnění všech (a v naší zemi velice přísných) zákonných podmínek. Toto právo má být omezeno směrnicí „Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS EU“, schválenou přes odpor drtivé většiny našich europoslanců a proti názoru naší politické representace. Jaký postup pokládáte v této situaci za vhodný a jaký byste v případě svého zvolení v senátu prosazoval? Jaký je, v této souvislosti, Váš názor na vtělení práva držet zbraň přímo do ústavy ČR?
Vždy jsem prosazoval nejen právo držet zbraň, ale v případě nutnosti ji i použít. Proto jsem byl i jedním z těch, co pro vtělení do Ústavy ČR hlasovali. A co prosadili prodloužení zbrojního průkazu na 10 let. Jinak nejen tuto Vámi zmíněnou směrnici EU odmítám.
V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit. Naše Asociace proto navrhuje, po vzoru řady zemí úpravu právní ho řád u o tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu či domu vniknou násilím či překonají technickou překážku. (více na www.naoosp.cz/petice). Jaký je Váš názor na tuto problematiku?
To úzce souvisí s předchozím bodem. Ale ono nejde jen a toliko o dům. Obecně každý pachatel by i před zákonem měl být tím, který musí přijmout své riziko. Zatím však paradoxně hlavně on má svá práva. A oběť zatím hlavně smůlu…..
Co dalšího byste rád členům a příznivcům naší Asociace sdělil?
Aby vydrželi. I v demokracii je nezbytné svobodu neustále bránit. Hlavně před těmi, kterým vadí v cestě k moci, osobnímu prospěchu, majetku.