Koncesionářské poplatky…..

Tak nám vládní strany hodlají zase sáhnout do šrajtoflí, tentokrát prostřednictvím koncesionářských poplatků.

To, že se náklady na výrobu čehokoliv, tedy i na výrobu TV programů stále zvyšují, je věc, o které asi není potřeba dlouze uvažovat. A o tom, že veřejná TV a rozhlas je služba státu, kterou je potřeba uhradit, asi také není diskuse. V tom bych asi v principu žádný velký problém neviděl.

Problém je nejen v tom, že z veřejnoprávní televize a rozhlasu se staly především propagandistické instituce podle hesla „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“, ale i ve způsobu jejich financování, které nyní dostává naprosto nový rozměr.

Již jen staré pravidlo „koupil jsi si televizi nebo rádio, plať“ je svým způsobem absurdní. Možná dávalo smysl v době zavedení, kdy nic jiného, než ČT a ČR, nebylo až na výjimky dostupné, ale v době komerčních televizí a rádií, vysílajících na základě udělených licencí, je poněkud zkostnatělé. Pokud si koupím rádio, protože chci poslouchat Rádio Beat, Rádio F1, Rádio Impuls, Rádio Country a podobné, proč mám platit státu koncesionářské poplatky za ČR? Stejně tak, pokud si pořídím televizní přijímač proto, abych sledoval satelitní programy v cizím jazyce, abych se cizímu jazyku naučil opravdu dobře rozumět i ve více dialektech a pořady ČT mě nezajímají, přičemž i zpravodajství budu chtít sledovat jen na komerčních televizích, proč mám za takovou službu platit?

Ano, pokud by ČT a ČR fungovaly jako nezávislé instituce, nic bych proti tomu neměl. Problém je ale v tom kdyby. Pokud bude existovat zákon, že veřejnoprávní média jsou placena ze státního rozpočtu a nikoliv z koncesionářských poplatků, kdy jejich rozpočet bude nezávislý na vládě, kdy budou stanovena jasná pravidla, jak se finance pro každou z nich určují bez ohledu na konkrétní politickou reprezentaci, kdy reportéři budou hodnoceni (mimo jiné) metrikou vyváženosti a nezávislosti, asi bych takové veřejnoprávní službě i zatleskal. Ovšem taková myšlenka mi silně zavání utopií a já utopista nejsem. Upřednostňuji realistický pohled na svět.

O to více mi vadí, že se na nás na všechny chystá další ruka šmátralka zaobalená do koncesionářských poplatků. Zanedlouho, protože vláda stosedmičky si prohlasuje cokoliv, co není ústavním zákonem, nás čeká placení koncesionářských poplatků za mobilní telefon, tablet, počítač, či jen obyčejnou internetovou přípojku. Velmi mi to připomíná něco, co dnes již nikdo nevnímá ale před časem ve mně vyvolalo podobné reakce.

Ochranný svaz autorský svého času vyloboval změnu zákona a my všichni dnes platíme autorské poplatky za nic. Tedy konkrétně za jakákoliv prázdná média neobsahující, jen umožňující, nějaký obsah na ně uložit. Tedy podle příslušného zákona a vyhlášek jsme my všichni povinni platit OSA za to, že si koupíme něco, na čem lze uchovávat nějaký obsah. Stejně tak jí platíme poplatky za zařízení, která dokáží nějaký obsah reprodukovat, jako jsou tiskárny a kopírky. Absurdita takových poplatků je umocněna tím, že žádná firma či podnikatel si nemůže dovolit nevlastnit takový tiskový či kopírovací stroj. Takže jen za to, že si k podnikání pořídíte tiskárnu pro tisk faktur, zaplatíte OSA autorské poplatky. Pořídíte si počítač? Ten má paměť a úložiště. Zaplatíte z nich autorské poplatky. Jako člověk si pořídíte tiskárnu pro tisk fotek z dovolené nebo flash disk na jejich uložení, zaplatíte autorský poplatek. V důsledku, za to, že si koupíte tiskárnu, zaplatíte část živobytí nějakému skladateli muziky.

A úplně stejná pravidla nastanou v případě schválení změny zákona o koncesionářských poplatcích. Potřebujete k práci internet? Zaplaťte výpalné ČT a ČR. Za co proboha? Stejně jako OSA v případě autorských poplatků z prázdných médií a reprografických strojů dostává zaplaceno za něco, co jí vůbec nenáleží, ČT a ČR budou dostávat poplatky za něco, do čeho jim vůbec nic není. Žijeme v éře digitálních technologií, kdy soukromé společnosti bez problémů chrání svůj sdílený obsah systémem placeného přístupu ale veřejnoprávní instituce toto zabezpečit nedokáží. Nebo snad nechtějí?

Nikdo žádnou veřejnou instituci nenutí sdílet obsah na internetu. Byla to jejich svobodná volba něco takového udělat. Ano, byly k tomu donuceni vývojem, respektive snahou držet s rozvojem technologií krok, ale to neznamená, že když se do toho pustí, každý, kdo se dokáže připojit k síti, jim za to musí platit. Naopak, myslím si, že poskytnutí alternativy vysílání prostřednictvím streamů je služba navíc, tak ji zamkněte a kdo ji bude chtít využívat, jistě si za ni rád zaplatí. Když to dokáže soukromá společnost, dokážete to také.

Další věcí je, proč proboha mají platit poplatky firmy? Copak nějaká firma platí své zaměstnance za to, že v pracovní době sledují TV? Jistě, třeba u ČTK si to dovedu představit. Ale to jsme u úplně jiné, než běžné firmy.

Postupně se dostáváme do stavu, kdy sice papírově ctíme římské právo a jeho presumpci neviny, ale fakticky praktikujeme naprostý opak. Koupíte si prázdné médium? Jste pirát, co na něj bude ukládat autorsky chráněný obsah, tak zaplaťte odpustek ve formě autorských poplatků a bude vám odpuštěno. Máte mobilní telefon? Chcete zadarmo sledovat ČT a poslouchat ČR. Zaplaťte výpalné a můžete využívat to, co jste si koupili.

Čekám pomalu jen na to, kdy někoho napadne, jak ulehčit matkám samoživitelkám tím, že uzákoníme, že kdo má penis, bude platit alimenty v paušální výši. Přístroj přeci má. A princip je vyzkoušený.