Odpověď Trikolory na problematiku „Můj dům můj hrad“

Vážení čtenáři,

níže najdete odpověď Trikolory na náš dopis.

Paní předsedkyni Zuzaně Majerové Zahradníkové děkujem za její rychlou a kladnou reakci.

„Vážený pane Vaňku,

děkuji za Váš dopis, ve kterém mne informujete o petici „Můj dům můj hrad“. V první řadě Vám chci za tuto iniciativu velmi poděkovat. Jsem velmi ráda, že je v naši zemi stále velké množství lidí, kterým není lhostejné, jakým směrem se ubírá naše společnost, a jsou připraveni hájit hodnoty, které považují za správné.

Stejně to děláme i my v politické formaci Trikolora Svobodní Soukromníci. Přestože víme, že naše konzervativní a ryze pravicové postoje nebudou sklízet potlesk mainstreamových médií, jsme pevně odhodláni je trpělivě, ale o to důrazněji vysvětlovat, prosazovat a v konečném důsledku také bránit. Jsme totiž přesvědčeni, že právě v dnešní „divné době“, která je zaplavována rozmachem nejrůznějších novodobých ideologií, které podkopávají hodnotové a morální základy naši společnosti, je třeba v této snaze vytrvat. Nejen my, ale především generace našich dětí si zaslouží, aby žily ve svobodné zemi, která bude mít úctu k právu a spravedlnosti a soukromý majetek bude považovat za nedotknutelný.

Právě z tohoto důvodu velmi vítáme Vaši iniciativu, kterou v plném rozsahu podporujeme. Získáme-li důvěru voličů, naši poslanci se zasadí o schválení potřebných legislativních změn a zásadní posílení institutu nutné obrany tak, aby i v naší zemi mohlo platit tvz. „castle doctrine“, tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu, domu, nebo například podniku či skladu vniknou násilím či překonají technickou překážku.

Zároveň jsem připraveni na těchto legislativních změnách spolupracovat s širokou škálou odborníků a budeme moc rádi, když nám v tom bude Vaše asociace nápomocna.

S pozdravem

Zuzana Majerová Zahradníková

předsedkyně hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci