Dopis předsedkyním a předsedům politických stran

„Můj dům můj hrad“
Aneb právo na obranu domova.
Obeslali jsme předsedkyně a předsedy stran a hnutí dopisem, jejich odpovědi budeme postupně zveřejňovat.
Vážená paní předsedkyně,
Vážený pane předsedo
U příležitosti nadcházejících voleb si Vás dovolujeme informovat o naší petici „Můj dům můj hrad“ a požádat Vás o vyjádření názoru Vaší strany na níže uvedenou problematiku.
Doufáme, že Vaše odpověď, kterou budeme publikovat na našem webu, umožní našim členům a příznivcům se lépe orientovat v současné široké paletě kandidujících stran.
Ale napřed mi dovolte představit naši Asociaci a její cíle.
Domníváme se, že svoboda je nejvyšší hodnotou, kterou může stát i jednotlivec vyznávat na poli veřejného života. Svoboda k bytí sebou samým pro jednotlivce, k naplnění poslání jeho života, svoboda k prosazování cílů svých občanů na poli vnitřním i mezinárodním pro stát. Tedy svobody, které ze státu dělají skutečného suveréna, jakým ho učinili právě jeho občané. Jsme přesvědčeni, že tyto svobody jsou nyní umenšovány ve prospěch různých “pozitivních práv a svobod” a je třeba o nich hovořit a znovu je nalézt!
Nicméně k naší petici.
V současné době je občan, hájící své obydlí, ve značné nevýhodě proti osobám, které nezákonně vniknou do jeho domova či jiné zajištěné nemovitosti. Současná legislativa klade zákona dbalému občanovi povinnost neustále zvažovat, zda je jeho obrana „přiměřená“ a dbát na to, aby při obraně svého života a majetku – a to i uvnitř vlastní nemovitosti – někomu jakýmkoliv způsobem „nepřiměřeně“ neublížil, přičemž to není on, kdo situaci vyvolal a na rozdíl od pachatele neměl příležitost se na tuto situaci připravit.
Veřejnosti je dlouhodobě prezentován názor, že bránit se proti zloději, který přece přišel „jen“ krást, je značným právním rizikem a je tedy na místě se nijak nebránit.
V řadě zemí občané tento problém nemají, protože jejich právní řád obsahuje tzv. „castle doctrine“. Tedy ustanovení, podle kterého se občan může bez obav bránit proti lidem, kteří do jeho bytu, domu, nebo například podniku či skladu vniknou násilím či překonají technickou překážku. Občan se tak nemusí vystavovat riziku tím, že bude vyhodnocovat co je a není přiměřená obrana za situace, kdy může (a také nemusí) být ohrožen jeho život – taková úvaha v rámci zlomku vteřin je následně dlouhou dobu přezkoumávána orgány činnými v trestním řízení přístupem „po bitvě je každý generál“, tedy když jsou již na stole veškeré informace, nikoliv pouze pohled vyděšeného bránícího se majitele domu v nočních hodinách. Osoba, do jejíchž práv a svobod je zasaženo nenadálým útokem uvnitř jeho nemovitosti, zaslouží vyšší míru ochrany, než pachatelé těchto skutků.
Tento přístup není ostatně v naší civilizaci nic nového. Jeho kořeny lze nalézt již ve Starému zákonu, v knize Exodus: “Jestliže bude zloděj přistižen při vloupání a bude udeřen tak, že zemře, nebude ten, kdo ho udeřil, vinen prolitou krví.”
Proto my, níže podepsaní občané České republiky, žádáme prostřednictvím této Petice Poslaneckou sněmovnu, Senát Parlamentu ČR, jakož i prezidenta a vládu České republiky, aby projednali, podpořili a schválili novelu 40/2009 Sb., spočívající v doplnění §. 29 vhodnou formulací – například:
„O nutnou obranu se jedná vždy, je-li tato vedena vůči osobě, která neoprávněně vnikla do domu, bytu či jiného uzavřeného prostoru za použití násilí nebo pohrůžky násilí nebo tato osoba překonala neoprávněně překážku, jejímž účelem je zabránit neoprávněnému vniknutí do objektu, za situace, že chování takové osoby může vyvolat u obránce obavu z ohrožení života či zdraví jeho nebo jiné přítomné osoby“.
Děkujeme za Váš čas a Vaší odpověď a doufáme, že naši petici podpoříte i svým podpisem.
Za NAOOSP
Tomáš Vaněk, předseda