Opravdu budeme opět dělit lidi?

Ministr Blatný chce udělit výhody očkovaným.

Kromě toho, že nechat či nenechat se očkovat nevyzkoušenou vakcínou, s neověřenou účinností na mutace viru a dlouhodobými možnými vedlejšími účinky, vyvinutou a ověřenou během 20x kratší doby než je u jiných očkovacích látek vyžadováno, je nezadatelné právo každého jedince, ministr Blatný chce začít kastovat společnost na ty s výhodami a ty bez. Dokonce mu přizvukuje pan „ústavní soud“ Pavel Rychetský.

A o čem že se to bavíme?
Vybrané pasáže ze stránek Státního ústavu pro kontrolu léčiv ohledně vakcíny Comirnaty vyvinuté firmami BioNTech a Pfizer:

Může vakcína Comirnaty snižovat přenos viru z jedné osoby na druhou?
Vliv očkování vakcínou Comirnaty na komunitní šíření viru SARS-CoV-2 není doposud znám. Zatím není známo, kolik očkovaných lidí může nadále být přenašečem a šiřitelem viru.

Prakticky: nic o potlačení přenašečství u očkovaných osob nevíme.

Jak dlouho potrvá ochrana navozená vakcínou Comirnaty?
V současné době není známo, jak dlouho ochrana poskytovaná vakcínou Comirnaty potrvá. Očkovaní účastníci klinického hodnocení budou nadále sledováni po dobu 2 let, aby se shromáždilo více informací o délce ochrany.

Prakticky: vůbec nevíme, jestli vás vakcína bude chránit měsíc, dva nebo rok

Mohou se vakcínou Comirnaty očkovat těhotné nebo kojící ženy?
Studie na zvířatech neprokázaly žádné nebezpečné účinky během těhotenství, nicméně údaje o používání vakcíny Comirnaty v těhotenství jsou velmi omezené. Přestože neexistují žádné studie zaměřené na kojení, žádné riziko se nepředpokládá.

Prakticky: Nevíme nic ale klidně se očkujte. Rizika zváží ošetřující lékař, který také nic neví.

Celý text je na https://www.sukl.cz/sukl/comirnaty-prehledne-dulezita-fakta-o-prvni-podminecne?highlightWords=covid.

Nejsem apriori odmítačem očkování. Vyloučit však ty, kteří se nechtějí stát pokusnými králíky pro aplikaci něčeho, o čem ani SÚKL nemá dostatečné informace z pohledu intenzivního a dlouhodobého používání, považuji za zásadní narušení osobnostních práv každého jedince. Kdo věří vakcíně, ať se očkovat nechá. Ale jakékoliv pokusy o separaci očkovaných od neočkovaných a znevýhodňování jedné skupiny je návrat k metodám, které snad máme dávno za sebou. Vlna strachu a hysterie, živená jak médii, tak i politiky, pak nahrává ochotě lidí tyto děsivé metody podporovat a schvalovat. Stádní chování ve smyslu když budu součástí stáda, budu chráněn, je v tomto případě naprosto mylná. Společnost by měla být vychovávána k maximální odpovědnosti jedince za své chování a s vědomím, že za své činy (i pochybení) každý ponese důsledky. Ne na principu cukru a biče. Tedy necháš se očkovat, budeš odměněn. Nenecháš, nebudeš moci to, to a to.

Vývoj vakcíny a její testování (stejně jako jiných léčiv) trvá běžně až deset let. Chápu, že situace nahrává rychlým řešením ale důsledky rychlých, rádo-by dobrých, řešení vidíme dnes na každém kroku. Zavření restaurací proto, že se v nich údajně intenzivně šíří choroba, se naprosto míjí účinkem. Jinak by totiž při uzavření restaurací muselo dojít k poklesu reprodukčního čísla. Není tomu tak. Naopak, různé studie hovoří jako o nejvyšším riziku pracoviště. Stejně tak skiareály. Jaké je riziko nákazy mezi lidmi, kteří jezdí po sněhu desítky metrů od sebe a ve frontě na vlek stojí v doporučených rozestupech? Zvlášť když většina z nich je vybavena kuklami a přilbami, ostatní alespoň šátkem přes obličej jako ochranou proti větru?

Namísto toho je nám vnucována právě ta stádnost. Nikdo nemá vyčnívat či vybočovat z davu, všichni se mají řídit příkazy vůdce stáda. Ať to stojí, co to stojí.

Není to tak. Každý z nás jsme individualita, která si vytváří své názory v průběhu celého života v návaznosti na své zkušenosti. A zkušenost je nepřenositelná. A odpovědnost musí mít každý jedinec sám za sebe. A to včetně ochrany zdraví svého vlastního, své rodiny či svého okolí.

Očkujte se nebo se neočkujte. Je to na vás. Vaše rozhodnutí a Vaše odpovědnost.
Hlavně však odmítejte rozdělení společnosti na ty očkované a neočkované.