Čeká USA omezení Druhého dodatku?

Joe Biden již sestavuje svůj tým a zatímco jiní se snaží předpovědět, co se bude dále dít, držitelé zbraní v USA mají celkem jasno. Joe Biden má nakročeno k překonání Obamova rekordu a je na nejlepší cestě stát se největším prodejcem civilních zbraní na světě. A rozhodně ne proto, že by držení zbraní podporoval.

Americké střelce čeká další snaha o omezení práva využívat Druhého dodatku a změnit jej na privilegium pro vybrané jedince. Situace ne nepodobná snahám v EU, které vyústily v naprosto nesmyslnou SMĚRNICI O OMEZENÍ ZBRANÍ a v současné době silovému prosazování zákazu olova ve střelách. Takový přístup by nutně znamenal obrovský nárůst soudních sporů, administrativní zátěž jak pro státní administrativu, tak i držitele zbraní, spoustu nových zákonů a hlavně, snížení schopnosti bránit sebe a svůj majetek proti zločincům, kteří stejně z principu na zákony kašlou.

Na začátku demokratických primárek Biden prohlásil, že „Naším nepřítelem jsou výrobci zbraní“. Slyšet tento výrok od demokrata, který měl coby vicepresident v Obamově administrativě svůj podíl na vysílání amerických vojáků do arabských zemí a jejich destabilizaci, je to prohlášení přinejmenším podivné. Ale jen do chvíle, než si uvědomíte, že hovořil o výrobcích zbraní pro civilní trh.

Bidenovým plánem je zakázat soukromý prodej zbraní a nutnost při každém převodu využít licencovaného obchodníka jako zprostředkovatele. Tyto obchodníky, spadající pod pravomoc Úřadu pro alkohol, tabák, zbraně a výbušniny, by pak bylo možné při kontrolách drasticky postihovat za jakékoliv drobné administrativní pochybení a případně je tak likvidovat. Dalším Bidenem prosazovaným řešením je vybavování zbraní „inteligentními systémy“ pro biometrickou identifikaci a další. Vnitrostátní režim licencovaného prodeje a omezení práva na nákup pouze jedné zbraně za měsíc pro (prověřené) američany je zřejmě jen začátek Bidenova tažení proti legálním držitelům zbraní v USA.

Bidden v roce 2019 v rozhovoru pro CNN přiznal, že bude pokračovat v agendě konfiskace zbraní. Na otázku, zda mají pravdu ti, co se obávají, že Bidenova administrativa si přijde pro jejich zbraně odpověděl že ano, pokud máte útočnou zbraň, přičemž zmínil typicky samonabíjecí pušky. Takové zbraně by měly být nezákonné. Přitom přiznal, že kriminalitu takový zákaz nesníží. Pokud se jedná o samonabíjecí pušky, jednalo by se o zákaz cca 20 milionů těchto zbraní na území USA.

Jednou z možností, jak dosáhnout kontroly nad samonabíjecími puškami je jejich reklasifikace tak, aby spadaly pod zákon z roku 1934 (určuje pravidla nabývání a držení některých zbraní a poplatky za možnost nabytí). To by obnášelo retroaktivní registraci všech majitelů samonabíjecích pušek, registraci ve federálních záznamech, předkládání otisků prstů, nové kontroly spolehlivosti, čekací lhůtu na povolení k získání zbraně 9 měsíců a poplatky za povolení 200 USD za něco, co již vlastníte.

Bidenova administrativa má zdatného spolupracovníka v podobě Michaela Bloomberga a jeho skupiny pro kontrolu zbraní Everytown for Gun Safety a Moms Demand Action, které již vydaly tiskové zprávy se seznamem      kroků s cílem omezit nebo odepřít Američanům právo využít Druhý dodatek. Pro koho pracuje Biden, když dělníky uráží s odkazem, že pro ně nepracuje? Odpovědí by mohl být fakt, že za viceprezidentku si vybral krajně levicově radikální Kamalu Harris. Možná by bylo na místě napsat: Bůh žehnej Americe. Bude to potřebovat.