Jak hlasovali obhajující senátoři o ústavním právu na zbraň

Řada senátorů bude v letošních senátních volbách obhajovat svůj senátorský post. Kromě dotazů, které jsme rozeslali všem kandidujícím jsme zpracovali i přehled, jak senátoři ucházející se znovu o senátorské křeslo, hlasovali o novele Listiny základních práv a svobod, kdy by se do Listiny základních práv a svobod vložila věta ve znění:

„Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon,“

Postoje jednotlivých, znovu kandidujících, senátorů mohou být vodítkem pro celou řadu z vás.

2020_velka_tabulka_obhajujicích senátorů