Senátní volby 2020

Aneb kdo doma sedí, sám sobě škodí

Vážení přátelé,

Máme přelom krásného léta, sice občas mokrého, ale zase plného hub. Nicméně jsou věci, které je žádoucí řešit v předstihu, a těmi jsou podzimní volby.  Budu mluvit především o těch senátních,  protože senát má na tvorbu a schvalování zákonů na rozdíl od „krajských„  zásadní vliv.

 Dovolil bych si připomenout, že právě v senátu nebyla v roce 2018 schválena novela ústavního zákona zakotvujícího právo občanů podílet se na obraně státu, která byla velkou většinou schválena v poslanecké sněmovně.

Naopak,  nedávno byl schválen návrh, který si klade za cíl zakotvit v Listině základních práv a svobod právo bránit život i se zbraní, (https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=19085&O=12) který ovšem dosud neprošel sněmovnou.

Nicméně i v tomto případě je zajímavé vědět, jak kteří senátoři hlasovali a kteří z nich se budou na podzim znovu ucházet o zvolení.

Nejen proto bychom si Vás všechny dovolili vyzvat, abyste tentokrát senátní volby neignorovali naopak, abyste se jich aktivně účastnili a předvedli tak nejen senátorům, že jejich postoje vnímáte a že se podle nich řídíte. Když to totiž neuděláme, utvrdíme je v tom, že si vlastně mohou dělat co chtějí, bez jakékoliv vazby na voliče.

Jak na to?

Stejně jako v roce 2020 uveřejníme na našich stránkách po uzávěrce kandidátek 28.7. přehled senátních obvodů,  ve kterých jsou uvedeni kandidáti všech politických stran.

U některých kandidátů jsou jejich postoje obecně známy, u některých ne. Tady bychom uvítali od „místních“ nějakou zpětnou vazbu na SZ nebo vybor@naoosp.cz.

Naše asociace se také všech kandidátů osobně zeptá na jejich postoje, nejen týkající se zbraní, ale práv a svobod občanů obecně, dopis který všem již zasíláme najdete zde https://naoosp.cz/volby-2020/.

O těchto odpovědích Vás budeme průběžně informovat tak, abyste měli co nejvíce informací než půjdete k volbám.

A doufáme, že k těm volbám nepůjdete sami, ale že vezmete s sebou i své rodiny, přátele a známé, kterým vysvětlíte že jde i o jejich práva a svobody.

Prostě, že se všichni budeme snažit, aby příští hlasování v senátu o věcech, které pokládáme za podstatné, dopadlo daleko lépe.  Že je to práce? Jistě. Ale nezapomeňte na staré české přísloví „jak si kdo ustele, tak si také lehne“.

 

Senátní volby 2020

Ve volbách do Senátu v roce 2020 budou voliči vybírat své zástupce do třetiny Senátu, tedy ve 27 obvodech číslo: 3 – Cheb, 6 – Louny, 9 – Plzeň-město, 12 – Strakonice, 15 – Pelhřimov, 18 – Příbram, 21 – Praha 5, 24 – Praha 9, 27 – Praha 1, 30 – Kladno, 33 – Děčín, 36 – Česká Lípa, 39 – Trutnov, 42 – Kolín, 45 – Hradec Králové, 48 – Rychnov nad Kněžnou, 51 – Žďár nad Sázavou, 54 – Znojmo, 57 – Vyškov, 60 – Brno-město, 63 – Přerov, 66 – Olomouc, 69 – Frýdek-Místek, 72 – Ostrava-město, 75 – Karviná, 78 – Zlín, 81 – Uherské Hradiště.