Balkánská hranice – první odpovědi

Jak jsme informovali ve svém minulém příspěvku,  obrátili jsme se  začátkem dubna se žádostí  o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na Ministerstva vnitra, obrany, zahraničních věcí, Úřad pro zahraniční styky a informace a Vojenské zpravodajství s řadou dotazů, týkajících se dění na balkánské, především Řecké hranici, v souvislosti se snahou o masivní násilné prolomení této hranice ilegálními migranty za aktivní pomoci Turecka.

Konkrétně jsme položili tyto dotazy

– Jakým způsobem váš úřad monitoruje dění na vnější hranici EU v Bulharsku a Řecku?

– Máte přístup i k ověřeným místním zdrojům (ať již za pomocí spojeneckých vládní zdrojů, místních pozorovatelů či nezávislých zdrojů)?

– Jaké závěry z posledního dění (1Q 2020) váš úřad vyvodil ve vztahu k bezpečnosti ČR?

– Kdy naposledy váš úřad dával v této věci (tedy balkánská hranice EU) závěry, stanoviska a doporučení Vládě nebo Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR? Co bylo jejich obsahem (alespoň rámcově)?

– Doporučil váš úřad aktivní účast a podporu (materiální, lidskou, technologickou nebo jinou) spojencům v daném regionu pro zvládnutí této situace? Pokud ano, jakou?

Dnes zveřejňujeme první  odpovědi a to od  Úřadu pro zahraniční styky a informace a od Vojenského zpravodajství.

Kvalitu a rozsah odpovědí posuďte sami.  Za nás doufáme, že odpovědi od ministerstev budou přece jen obsažnější.

Odpověď Úřadu pro zahraniční styky a informace

Odpověď Vojenského zpravodajství