Nejen koronavirus zasluhuje naši pozornost

Je zcela logické, že v současné době je nejvíc diskutovaným tématem koronavirus a jeho zdravotní aspekty, a následně budou tématem důsledky ekonomické a jejich řešení.

Nicméně bychom neměli zapomínat na další záležitosti, o kterých se teď tolik nemluví, což ale vůbec neznamená, že neexistují a že se neřeší. Mohli bychom se totiž “probudit” až poté, co bude “vyřešeno” bez jakékoliv možnosti to už jakkoliv ovlivnit.  A dokonce by se dalo říci, že tato situace leckomu vyhovuje.

Jedním z takových “zasunutých témat” je například problematika zákazu olova (jen připomínám, že jde o zákazy dva), o které se teď nemluví, ale není pochyb, že na ní “bruselské včeličky” pilně pracují.

Podobně jsou teď “zapomenuty” záležitosti “zbraňové”… jak v naší poslanecké sněmovně, tak i na úrovni EK. K tomu všemu a i k dalším záležitostem se hodláme nyní vracet.

Dnes bych ale rád připomněl záležitost jinou, a to dění na balkánské, nyní především Řecké hranici, v souvislosti se snahou o masivní násilné prolomení této hranice ilegálními migranty za aktivní pomoci Turecka. V současné době se sice situace (dle Řeckých zdrojů) uklidnila, ale to vůbec neznamená, že by byla vyřešena. Navíc dnes jde více než dříve i o problém epidemiologický.

Informace z neoficiálních zdrojů také nejsou příliš povzbudivé. EK místo důsledné ochrany hranic připravuje novou dohodu s Tureckem, jejíž součástí by, kromě poskytnutí dalších finančních prostředků měly být i “kvóty” počtu migrantů, které EU z Turecka ročně přijme. I když tato informace není potvrzena, minulé chování EU v těchto záležitostech nabádá k vysoké opatrnosti, zvláště když si uvědomíme důsledky takové dohody.

V návaznosti na toto dění jsme se obrátili se žádostí  o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. na Ministerstva vnitra, obrany, zahraničních věcí, Úřad pro zahraniční styky a informace a Vojenské zpravodajství, které jsme požádali o odpověď na tyto dotazy.

– Jakým způsobem váš úřad monitoruje dění na vnější hranici EU v

Bulharsku a Řecku?

– Máte přístup i k ověřeným místním zdrojům (ať již za pomocí

spojeneckých vládní zdrojů, místních pozorovatelů či nezávislých zdrojů)?

– Jaké závěry z posledního dění (1Q 2020) váš úřad vyvodil ve vztahu k

bezpečnosti ČR?

– Kdy naposledy váš úřad dával v této věci (tedy balkánská hranice EU)

závěry, stanoviska a doporučení Vládě nebo Poslanecké sněmovně

Parlamentu ČR? Co bylo jejich obsahem (alespoň rámcově)?

– Doporučil váš úřad aktivní účast a podporu (materiální, lidskou,

technologickou nebo jinou) spojencům v daném regionu pro zvládnutí

této situace? Pokud ano, jakou?

 

Všechny oslovené instituce přijetí otázek potvrdily.

O obdržených odpovědích budeme průběžně informovat.